Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Information og kommunikation om lægemidler

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Susanne Kaae (12-8082806e7b7b723b786e6e724d80827b713b78823b7178)
 • Institut for Farmaci
Kursusnummer: SFKKB9051U

Engelsk titel

Information and Communication about Medicines

Kursusindhold

Kursets indhold er lægemiddelorienteret og tilrettelagt med eksempler på farmaceutiske arbejdsopgaver. Indholdet omhandler teorier om og analyser af

 • planlagt kommunikation, herunder målgruppeanalyse
 • retorik
 • mundtlig kommunikation
 • segmentering
 • tekstanalyse
 • skriftlig formidling
 • markedsføring af lægemidler

 

De studerende trænes i mundtlig og skriftlig formidling samt i udarbejdelse af et formidlingsprodukt.

Målbeskrivelse

At forsyne de studerende med redskaber og færdigheder i tilrettelæggelse af faglig formidling inden for de farmaceutiske fagområder. Med redskaber menes her såvel væsentlige relevante begreber og modeller som skriftlige og mundtlige arbejdsmetoder og -teknikker.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Kan redegøre for forskellige målgruppers informationsbehov indenfor lægemiddelområdet
 • Kan redegøre for basale retoriske principper i mundtlig og skriftlig faglig formidling
 • Kan redegøre for indholdet af basale kommunikationsteorier og -perspektiver

 

Færdigheder

 • Kan afdække forskellige målgruppers informationsbehov
 • Kan vurdere egne og andres mundtlige præsentation med hensyn til retorisk opbygning af præsentationen og kropslig fremtræden
 • Kan anvende kommunikationsteorier i en skriftlig opgave og i fremstilling af et mundtligt formidlingsprodukt
 • Kan vurdere en formidlingsopgave ud fra forskellige teoretiske perspektiver

 

Kompetencer

 • Kan anvende gennerelle kommunikationsfærdigheder til at formidle faglig viden indenfor lægemiddelområdet på en hensigtsmæssig måde 
 • Kan samarbejde med professionelle formidlere

Anbefalede faglige forudsætninger

Der kræves et helt basalt kendskab til lægemiddelområdet.

Tilmelding

Åben for merit/gæstestuderende. For optagelse på kurset skal den studerende udfylde en ansøgning: http://sund.ku.dk/uddannelse/andre-uddannelsestilbud/meritstuderende/.
 

Uddannelse

Kandidat i farmaci - valgfri, MSc in Pharmaceutical Sciences - elective, MSc in Medicinal Chemistry - elective, Kandidat i farmaceutisk videnskab - valgfri

Studienævn

Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

•Forelæsninger: 28 timer
•Klassetimer: 32 timer

Kapacitet

30 studerende

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

 • Fra Patos til Logos - videnskabsretorik for begyndere af Leif Becker Jensen. Roskilde Universitetsforlag, 2004
 • Artikler, noter og PowerPoint-præsentationer fra forelæsninger.
 • En samling af ressourcematerialer til brug for projektopgaven lægges på kursushjemmesiden.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Forberedelse 72
Kollokvier 32
Projektarbejde 74
Total 206

Eksamen (SFKKB9051U - løbende bedømmelse)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kurset afvikles med kursusattest og den studerende bedømmes på grundlag af aktiv deltagelse forstået som:
1. Tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Herved forstås mundtlige fremlæggelser (taler og faglige præsentationer) samt aktiv deltagelse i en gruppes projektarbejde med projektopgaven.
2. Bidrag til skriftlig projektrapport og produkt, mundtlig præsentation af projektrapport og produkt samt mundtlig opponering af andre gruppers projektopgave.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af kursusdeltagelsen skal den studerende kunne:

Viden

 • Kan redegøre for forskellige målgruppers informationsbehov indenfor lægemiddelområdet
 • Kan redegøre for basale retoriske principper i mundtlig og skriftlig faglig formidling
 • Kan redegøre for indholdet af basale kommunikationsteorier og -perspektiver

 

Færdigheder

 • Kan afdække forskellige målgruppers informationsbehov
 • Kan anvende kommunikationsteorier i en skriftlig opgave og i fremstilling af et mundtligt formidlingsprodukt
 • Kan vurdere egne og andres mundtlige præsentation med hensyn til retorisk opbygning af præsentationen og kropslig fremtræden

 

Kompetencer

 • Kan anvende gennerelle kommunikationsfærdigheder til at formidle faglig viden indenfor lægemiddelområdet på en hensigtsmæssig måde

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende