Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Sygdomslære og farmakologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Thomas Thymann (14-7a6e75736779347a6e7f7367747446797b746a34717b346a71)
  • Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
  • Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
Kursusnummer: SFEB15001U

Engelsk titel

Pathology and Pharmacology

Kursusindhold

Begreber i almen sygdomslære (infektion, traume, degeneration) og basale begreber inden for sygdomme i mave-tarmkanal, lever, nyrer, lunger, hjerte, bevægeapparat og centralnervesystem. Basale begreber indenfor farmakokinetik og dynamik.

Målbeskrivelse

At give den studerende et kendskab til de processer, der forårsager sygdom hos mennesker; og som regulerer absorption, distribution og elimination af lægemidler, samt en introduktion til lægemidlers samspil med receptorer. Kurset er en forberedelse til den senere indlæring af næringsstoffers absorption, ekskretion, virkningsmekanisme og interaktion med lægemidler. Disse begreber er essentielle for den teoretiske og praktiske undervisning i kandidatuddannelsen i Human Nutrition og kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring. Kurset er valgfrit på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring inden for specialiseringen fødevarer, ernæring og sundhed, men en forudsætning for at blive optaget på kandidatuddannelsen i Klinisk Ermæring.

Viden:

  • Kendskab til terminologi for de hyppigste patologiske processer og forståelse for de basale sygdomsfremkaldende mekanismer
  • Kendskab til de hyppigste ernæringsrelaterede lidelser hos mennesket
  • Kendskab til absorption, fordeling og elimination samt beregninger forbundet med disse processer

 

Færdigheder:

  • Anvende prinicipielle patologiske virkningsmekanismer og foretage basale  farmakologiske beregninger i en ernæringsmæssig sammenhæng

 

Kompetencer:

  • Håndtere det komplekse samspil mellem patologi, farmakologi og ernæring

Anbefalede faglige forudsætninger

Ernæring 5p DTU og Human fysiologi 7,5p (Fagpakke: Fødevarer, Ernæring & Sundhed, 2. år blok 1+2).

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin
Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

De enkelte dele af indholdsstoffer behandles i forelæsningsform. I løbet af kurset søges det - med udvalgte kliniske eksempler - at samle de præsenterede enkeltheder til et hele. De teoretiske øvelser skal uddybe forelæsningsstoffet og giver mulighed for en nærmere diskussion af enkeltproblemer.

Kapacitet

Ingen begrænsning.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Robbins. Basic Pathology, 9th edition.
Øvrigt undervisningsmateriale oplyses på Absalon ved studiestart.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 50
Teoretiske øvelser 75
Forberedelse 81
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS! Da eksamen foregår på ITX/Peter Bangs Vej og afholdes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er det ikke tilladt at medbringe egen computer ved eksamen. Der er heller ikke mulighed for at anvende USBstik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se venligst under "Målbeskrivelser"

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.

Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende