Sygdomslære og farmakologi

Kursusindhold

Begreber i almen sygdomslære (infektion, traume, degeneration) og basale begreber inden for sygdomme i mave-tarmkanal, lever, nyrer, lunger, hjerte, bevægeapparat og centralnervesystem. Basale begreber indenfor farmakokinetik og dynamik.

Engelsk titel

Pathology and Pharmacology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin
Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi

Målbeskrivelse

At give den studerende et kendskab til de processer, der forårsager sygdom hos mennesker; og som regulerer absorption, distribution og elimination af lægemidler, samt en introduktion til lægemidlers samspil med receptorer. Kurset er en forberedelse til den senere indlæring af næringsstoffers absorption, ekskretion, virkningsmekanisme og interaktion med lægemidler. Disse begreber er essentielle for den teoretiske og praktiske undervisning i kandidatuddannelsen i Human Nutrition og kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring. Kurset er valgfrit på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring inden for specialiseringen fødevarer, ernæring og sundhed, men en forudsætning for at blive optaget på kandidatuddannelsen i Klinisk Ermæring.

Viden:

 • Kendskab til terminologi for de hyppigste patologiske processer og forståelse for de basale sygdomsfremkaldende mekanismer
 • Kendskab til de hyppigste ernæringsrelaterede lidelser hos mennesket
 • Kendskab til absorption, fordeling og elimination samt beregninger forbundet med disse processer

 

Færdigheder:

 • Anvende prinicipielle patologiske virkningsmekanismer og foretage basale  farmakologiske beregninger i en ernæringsmæssig sammenhæng

 

Kompetencer:

 • Håndtere det komplekse samspil mellem patologi, farmakologi og ernæring

De enkelte dele af indholdsstoffer behandles i forelæsningsform. I løbet af kurset søges det - med udvalgte kliniske eksempler - at samle de præsenterede enkeltheder til et hele. De teoretiske øvelser skal uddybe forelæsningsstoffet og giver mulighed for en nærmere diskussion af enkeltproblemer.

Robbins. Basic Pathology, 9th edition.
Øvrigt undervisningsmateriale oplyses på Absalon ved studiestart.

Ernæring 5p DTU og Human fysiologi 7,5p (Fagpakke: Fødevarer, Ernæring & Sundhed, 2. år blok 1+2).

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS! Da eksamen foregår på ITX/Peter Bangs Vej og afholdes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er det ikke tilladt at medbringe egen computer ved eksamen. Der er heller ikke mulighed for at anvende USBstik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Se venligst under "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Teoretiske øvelser
 • 75
 • Forberedelse
 • 81
 • Total
 • 206