Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Farmaceutisk mikrobiologi, øvelser, II

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 1,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Åsa Andersson (13-437563306370666774757571704275777066306d7730666d)
  • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Kursusnummer: SFABIL201U

Engelsk titel

Pharmaceutical Microbiology, Laboratory Course, II

Kursusindhold

Kurset er et praktisk kursus og omfatter de arbejdsprocesser, som indgår i farmakopéernes mikrobiologiske prøver f.eks. B-vitaminbestemmelse og kvantitativ bestemmelse af antibiotika, samt forsøg som skal støtte den teoretiske gennemgang af mikrobiologien: resistensbestemmelse, inaktiveringsforsøg, M.I.C.-bestemmelse på konserveringsmidler, enzyminduktion, genteknologi og molekylærbiologi.

Målbeskrivelse

Formål

At lære de studerende almindelig mikrobiologisk teknik samt ved udvalgte forsøg i praksis at vise, hvorledes mikrobiologiske systemer fungerer og kan hæmmes.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden: De studerende skal have kendskab til i farmakopéerne optagne mikrobiologiske prøver og hvordan konserveringsmidler, antibiotika, sterilisations- og desinfektionsprocedurer vurderes. De studerende skal forstå metoder som anvendes ved genteknologisk udvikling og produktion af lægemidler.

Færdigheder: De studerende skal kunne udføre i farmakopéerne optagne mikrobiologiske prøver, samt eksperimentelt kunne udføre vurderinger af konserveringsmidler, antibiotika, samt sterilisations- og desinfektionsprocedurer. De studerende skal kunne udføre enklere genteknologiske of molekylærbiologiske forsøg.

Kompetencer: Den studerende skal kunne udføre enklere praktisk mikrobiologisk laboratoriearbejde, herunder vurderinger af konserveringsmidler, antibiotika, samt sterilisations- og desinfektionsprocedurer. Den studerende skal forstå princippet for og kunne udføre enklere genteknologiske eksperiment. Den studerende skal kunne diskutere og vurdere mikrobiologiske forsøg med lignende faggrupper.

Anbefalede faglige forudsætninger

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i kurserne Farmaceutisk mikrobiologi I, og Farmaceutisk mikrobiologi, øvelser, I, samt at Farmaceutisk mikrobiologi II følges sideløbende.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Semester
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

6 øvelsesdage á 4 timer

Kapacitet

205

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi: Øvelser i Farmaceutisk Mikrobiologi (2014/2015).

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 24
Forberedelse 20
Total 44

Eksamen (Farmaceutisk mikrobiologi, øvelser, II)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kurset bestås ved aktiv deltagelse samt godkendelse af udarbejdede rapporter.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Ved deltagelse forstås, at alle eksperimenter er udført på tilfredsstillende måde, og at der rettidigt er afleveret tilfredsstillende rapporter på grundlag af de udførte forsøg.

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende