Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Individuel tilrettelagt bachelorprojekt i farmaceutisk videnskab

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår og Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Susan Weng Larsen (12-7678766471316f64757668714376787167316e7831676e)
Vejleder skal være videnskabeligt personale på adjunkt-, lektor- eller professor-niveau i overensstemmelse med fakultetets gældende retningslinjer for vejledning.
 • Institut for Farmaci
Kursusnummer: SFABIF110U

Engelsk titel

Individualised bachelor's project in pharmaceutical sciences

Kursusindhold

Kursusbeskrivelsen er en rammebeskrivelse for en selvstændig forsknings- eller udredningsopgave eller lignende, der danner baggrund for et bachelor projekt. Kursusbeskrivelsen benyttes for studerende indskrevet ved på en dansk uddannelse, som ønsker at gennemføre et bachelorprojekt - forskelligt fra bachelorprojektet i farmaci - ved et af de udbydende institutter.

I forbindelse med tilmeldingen til kurset, og inden kurset påbegyndes, tager de(n) studerende sammen med vejlederen stilling til detaljer i det konkrete kursus, herunder en nærmere beskrivelse af følgende emner: 

 • Kursets titel
 • Kursets faglige indhold
 • Kurset formål
 • Supplerende målbeskrivelse med specifikke faglige mål relateret til det konkrete projekt
 • Supplerende karakterbeskrivelse relateret til det konkrete projekt og de anførte specifikke faglige mål
 • Sprog (Kurset kan gennemføres på dansk eller engelsk. Såfremt kurset gennemføres på engelsk, skal en evt. afsluttende prøve også gennemføres på engelsk)
 • Prøveform

Målbeskrivelse

Formål

Det er kursets formål at give den studerende mulighed for på selvstændig vis at tilrettelægge og udføre et individuelt studieprogram, styret af faglige og personlige interesser og i samarbejde med en vejleder. Programmet kan afvikles i Danmark eller i udlandet.
 

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende ved kursets afslutning:

 • Har øget sin faglige indsigt og viden
 • Har øget sin selvstændighed bl.a. m.h.t. tilrettelæggelse og udførelse af større opgaver.

Formelle krav

Ingen.

Bemærkninger

Hvis studieenheden anvendes som bachelorprojekt, skal bedømmelsen foretages med ekstern censur og efter 7-trinsskala. Stave- og formuleringsevne skal indgå i bedømmelsen af bachelorprojektrapporten og kan maksimalt trække én karakter ned. Bachelorprojektrapporten skal endvidere indeholde et resumé på engelsk, og dette vil indgå i den samlede bedømmelse af projektrapporten.

Tilmelding

Er den studerende indskrevet på KU sker tilmelding til kurset ved at den studerende udfylder en e-blanket og som led i denne proces adresserer de emner, der står nævnt under "indhold".

Uddannelse

Bachelor i farmaci - valgfri

 

Studienævn

Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber

Varighed

Skemagruppe

Kurset kan afholdes hele året efter aftale med vejleder.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Aftales mellem studerende og vejleder.

Kapacitet

1 eller flere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Aftales mellem studerende og vejleder.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Projektarbejde 412
Total 412

Eksamen (SFABIF1100E - mundtlig eksamen)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Den studerende og vejleder aftaler rammer for skriftlig rapport, som præsenteres og forsvares ved det mundtlige forsvar.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

 

Karakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler(både de generelle og de supplerende specifikke mål).

 

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende