Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Lægemiddelformulering, øvelser

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 1,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Birger Brodin (13-686f786d6b78346878756a6f7446797b746a34717b346a71)
  • Institut for Farmaci
Kursusnummer: SFABF0232U

Engelsk titel

Drug Formulation, Laboratory Course

Kursusindhold

Øvelserne omfatter metodeindføring af 20 timers varighed (5 dage à 4 timer). Med udgangspunkt i udvalgte lægemiddelstoffer vil øvelserne omfatte bestemmelse af afgift fra forskellige vehikler, udløsnings- og opløsningshastighed, fordelingsforhold, membrandiffusion, specifikt overfladeareal, partikelstørrelse og stabilitet.

Målbeskrivelse

Formål / Objective

At give de studerende kendskab til in vitro metoder, der anvendes ved vurdering af lægemiddelstoffers/lægemidlers biofarmaceutiske egenskaber og stabilitet samt at afrapportere videnskabelige resultater på overskuelig vis.
 

Efter endt kursus forventes det af den studerende at kunne:

  1. Viden
  • Udvise fortrolighed med anvendelse af computerstyret laboratorieudstyr.

 

Færdigheder

  • anvende de metoder, der benyttes ved karakterisering af lægemiddelstofegenskaber, der spiller en særlig rolle for biotilgængelighed
  • anvende de in vitro metoder, der er almindeligt benyttede ved vurdering af lægemidlers biofarmaceutiske egenskaber.
  • sammenfatte en klar kritisk rapport over opnåede eksperimentelle resultater, herunder anvende IT som arbejdsredskab til databehandling (f.eks. regneark) og afrapportering.
  1.  

Anbefalede faglige forudsætninger

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet af øvelseskurserne i fysisk kemi, instrumentel analytisk kemi og farmakologi. Endvidere er undervisningen tilrettelagt under den forudsætning, at undervisningen i lægemiddelformulering på 5. semester (efterår) følges sideløbende.

Bemærkninger

Kurset er en del af bacheloruddannelsens it-certifikat idet der gives it-kompetencer inden for ”hands on it” og ”it i faglig konteks”

Studienævn

Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Semester
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Omgangsøvelser 5 x 4 timer

Kapacitet

190

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Medarbejdere ved Institut for Farmaci og Analytisk Kemi: "Øvelser i lægemiddelformulering"

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 31
Forberedelse 10
Total 41

Eksamen (Lægemiddelformulering, øvelser)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Aktiv deltagelse samt rapporter.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Ved deltagelse forstås, at alle eksperimenter er udført på tilfredsstillende måde, og at der rettidigt er afleveret tilfredsstillende rapporter på grundlag af de udførte forsøg.

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende