Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Lægemiddelformulering

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 9 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jette Jacobsen (14-706b7a7a6b347067697568796b7446797b746a34717b346a71)
 • Institut for Farmaci
Kursusnummer: SFABF0231U

Engelsk titel

Drug Formulation

Kursusindhold

Indhold / Content

Undervisningen består af en introduktionsdel og 4 temaer. Der bør udarbejdes en portefølje indeholdende besvarelse af en multiple choice, 4 temaopgaver samt evt. rapporterne fra øvelseskurset i lægemiddelformulering. Introduktionsdelen omfatter 2 introduktionsforelæsninger og selvstudiumstimer, hvor de studerende skal tilegne sig grundlæggende begrebsviden om fast doserede lægemidler. Dette afsluttes med en selvevaluering via programmet Modern Biopharmaceutics. Hvert tema omfatter forelæsninger, klassetimer (dog ikke tema 4) og en temaopgave, som den studerende skal bearbejde selvstændigt. I klassetimerne uddybes teoretiske problemstillinger fra forelæsningerne.

 • Tema 1 omhandler lægemiddelformer og administrationsveje, som er beskrevet i DLS og Ph.Eur., samt emballagematerialer og emballering af lægemidler.
 • Tema 2 omhandler lægemiddelstoffers egenskaber i relation til biotilgængelighed. Herunder betydningen af lægemiddelstoffers fysisk-kemiske egenskaber i relation til stabilitet, absorption, distribution, metabolisme og elimination.
 • Tema 3 omhandler formuleringens egenskaber i relation til biotilgængelighed. Herunder betydningen af formuleringens fysisk-kemiske egenskaber i relation til stabilitet, absorption, metabolisme og elimination. Desuden almindeligt anvendte formuleringsprincipper for lægemidler, herunder hjælpestoffer og deres funktion.
 • Tema 4 omhandler nationale og internationale krav og metoder til vurdering af lægemidler samt formidling om brug af lægemidler

Målbeskrivelse

 

Studieenheden har til formål, at de studerende demonstrerer overblik og indgående fagligt indsigt i nedenstående emner såvel som evner at analysere, vurdere og redegøre for:

 • lægemiddelformer og administrationsveje
 • lægemiddelstoffers fysiske-kemiske og biofarmaceutiske egenskaber
 • formuleringens og hjælpestoffers egenskaber
 • lægemidler.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for anvendelsen af emballage til lægemidler.
 • Forholde sig kritisk til og vurdere lægemidler.
 • Redegøre for lægemidlers formulering og administration, virkning og bivirkninger med henblik på formidling til de øvrige sundhedsprofessioner, offentligheden og de bevilligende myndigheder.

 

rdigheder

 • Vurdere lægemiddelformers egenskaber og anvendelse.
 • Vurdere lægemiddelformuleringens indflydelse på lægemiddelstoffers biotilgængelighed.
 • Vurdere lægemiddelstoffers fysisk-kemiske og biofarmaceutiske egenskaber.

 

Kompetencer

 • Planlægge anvendelsen af hjælpestoffer.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Forudsætninger / Prerequisites
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende studieenheder: Almen og uorganisk kemi, organisk kemi I og II, vurdering af farmakopéstoffer, kvantitativ analytisk kemi, statistik, fysisk kemi, dynamisk biokemi, mikrobiologi, bioorganisk kemi, videnskabsteori, almen farmakologi, instrumentel analytisk kemi samt sideløbende følger studieenhederne i organrelateret farmakologi og samfundsfarmaci.

Studienævn

Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Semester
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

•Introduktionstimer: 2 timer og 18 timers selvstudium
•27 forelæsninger á 45 min.
•15 klasselektioner á 45 min.
•4 temavejledningslektioner á 45 min.

Kapacitet

190

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

 • Kristensen, H. G., Almen Farmaci, 4. udgave, København:, Odontologisk Boghandel & forlag og forfatteren , 2008
 • Florence, A.T. and Attwood, D. Physicochemical Principles of Pharmacy. 5th Ed. London: Pharmaceutical Press 2011
 • http://pro.medicin.dk.
 • Lægemiddelstyrelsen. Danske Lægemiddelstandarder 2012.2. København. (http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/ vælg Publikationer, Danske Lægemiddelstandarder)
 • Guidelines (www.emea.eu.int vælg Human medicin)
 • Council of Europe. European Pharmacopoeia, 7th Ed. Strasbourg
 • Modern Biopharmaceutics, version 6,03 (Programmet er tilgængeligt i studenter-pc - barene via ikonet StatMB.exe)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 29
Forberedelse 137
Kollokvier 15
Praktiske øvelser 64
Eksamen 3
Total 248

Eksamen (Lægemiddelformulering)

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform / Examination type:
Skriftlig prøve af 3 timers varighed

Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler tilladt

Alle skriftlige.

 

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er beskrevet under eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på http://pc-eksamen.ku.dk/ er der ved denne eksamen tilgang til MathType og USB adgang (til USBstik med noter mm.)

 

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakterbeskrivelse / Description of grades

12 - Fremragende
En præstation, der demonstrer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 7 - God
En præstation, der demonstrerer opfyldelse af faget mål, med en del mangler. 02 - Tilstrækkelig
En præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende