Indledende medicinsk billeddannelse - klinisk

Kursusindhold

Diagnose med udgangspunkt i ultralyd, Røntgen, CT, MRI, PET. Behandling med stråleterapi. Kurset komplementerer kursus i indledende medicinsk billeddannelse, som doceres sideløbende på DTU.

 

Engelsk titel

Introduction to Medical Imaging - Clinical

Uddannelse

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk

Målbeskrivelse

At de studerende - med baggrund i de tekniske principper - kan redegøre for hovedtrækkene i den kliniske anvendelse af billeddiagnostik (røntgen, CT, PET, MR og ultralyd og kombinationer heraf) og behandlingsmetoder.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for teorien bag diagnostiske strategier og valg af billeddiagnostiske undersøgelser til kliniske problemstillinger
 • Redegøre for klinisk anvendelse af CT-diagnostisk, PET-og PET/CT-diagnostik, MR-diagnostisk og ultralyddioagnostisk

 • Redegøre for klinisk anvendelse af billeder i radioterapiplanlægning

Færdigheder

 • Begrunde valg af billeddiagnostisk modalitet i konkret kliniske situationer
 • Fortolke billedartefakter fra CT, PET, MR og ultralyd billeder
   

Kompetencer

 • Beskrive den diagnostiske proces fra symptom til diagnose
 • Anvende den medicinske terminologi på området korrekt
 • Identificere billedartefakter fra CT, PET, MR og ultralyd billeder

Forelæsninger, regneøvelser, praktiske øvelser og hospitalsbesøg.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Mutiple choice
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

 • For at opnåkursusattest skal den studerende kunne:

 • Redegøre for teorien bag diagnostiske strategier og valg af billeddiagnostiske undersøgelser til kliniske problemstillinger

 • Redegøre for klinisk anvendelse af CT-diagnostisk, PET-og PET/CT-diagnostik, MR-diagnostisk og ultralyddioagnostisk

 • Redegøre for klinisk anvendelse af billeder i radioterapiplanlægning

 • Identificere billedartefakter fra CT, PET, MR og ultralyd billeder

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse
 • 48
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 69