Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Avl og reproduktionsstyring

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Hanne Gervi Pedersen (3-6a69724275777066306d7730666d)
  • Merete Fredholm (2-70694376787167316e7831676e)
  • Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
  • Institut for Produktionsdyr og Heste
Kursusnummer: SASA10142U

Engelsk titel

Breeding and Reproduction

Kursusindhold

Dette er et obligatorisk grundkursus målrettet for studerende i husdyrvidenskab. Den grundlæggende teori der ligger til grund for alt avlsarbejde introduceres, herunder genetisk slægtskab, heritabilitet, genetisk korrelation, avlsværdi, genetisk fremgang, indavl og heterosis. Dernæst præsenteres grundlæggende viden om den hunlige og hanlige reproduktionskapacitet for forskellige husdyrarter. Desuden omtales muligheder for at påvirke reproduktionskapaciteten ved hjælp af moderne reproduktionsteknologier (inkl. superovulation, ægtransplantation, inseminering og kønssortering af sæd) hvor det er relevant. Der gives ligeledes eksempler på hvordan den avlsmæssige udvikling for en husdyrpopulation kan påvirkes af forskellige reproduktionsteknologier samt af andre tiltag såsom DNA-teknologi. Praktiske eksempler vedrørende avlsplaner for de vigtigste danske husdyrarter vil løbende blive inddraget. 

Kurset vil have en komparativ indgangsvinkel, som omfatter både pattedyr (inkl. produktionsdyr, heste, kæledyr), fugle og fisk. Men der vil løbende være fokus på de forskelligartede muligheder for avlsplaner for forskellige dyrearter grundet forskellig reproduktionsbiologi, avlsmål og registreringsmuligheder.

Sideløbende med undervisningen arbejder de studerende med et projekt som har til formål at integrere de forskellige emner som præsenteres under kurset. Der vil blive arrangeret en ekskursion til avlsfaciliteter hvor de studerende har mulighed for at se og høre mere om praktiske aspekter vedrørende avl (og reproduktionsteknologi for kvægs vedkommende).

Målbeskrivelse

Efter at have afsluttet kurset forventes den studerende at kunne:

Viden
- demonstrere viden om hanlig og hunlig reproduktionskapacitet for de vigtigste husdyrarter
- demonstrere viden om relevante reproduktionsteknologier og deres praktiske anvendelsesmuligheder
- beskrive avlsmål og foranstaltninger til praktisk gennemførsel af avlsarbejdet for de enkelte husdyrarter
- demonstrere forståelse for sammenhængen mellem husdyrenes genetik og fænotypiske præstationer

Færdigheder
- beregne slægtskab, indavlsgrad, genetiske parametre, avlsværdi, heterosis og forventet avlsfremgang for simple eksempler
- søge relevante faglige informationskilder og være kildekritisk 

Kompetencer
- forstå de overordnede teoretiske forudsætninger for husdyravl og den praktiske husdyravls problemstillinger og gennemførelse
- vurdere effekten af forskellige avlsmæssige tiltag i en husdyrpopulation
- fortsætte på videre kurser inden for uddannelsen.

Anbefalede faglige forudsætninger

SBIB10125U Cellebiologi
SBIF10183U Genetik
SMAB10069U Statistisk dataanalyse 1
SASA10141U Dyr, mennesker og samfund
SASA10144U Anatomi og fysiologi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Elise Norberg

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset består af forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, gruppeprojekter samt en ekskursion.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Bourdon, 2000. Understanding Animal Breeding, 2nd edition, Prentice Hall 
Supplerende bilag vil være tilgængelig på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 45
Teoretiske øvelser 35
Projektarbejde 50
Ekskursioner 18
Forberedelse 54
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamensspørgsmålene følger kursets vægtning af hhv. avl (90 %) og reproduktion (10 %).
Karaktergivningen tager udgangspunkt i censorkorpsets anbefalinger:
12 >90 % rigtige besvarelser
10 80-90 % rigtige besvarelser
7 66-79 % rigtige besvarelser
4 55-65 % rigtige besvarelser
2 50-54 % rigtige besvarelser
00 25-50 % rigtige besvarelser
-3 <25 % rigtige besvarelser

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er beskrevet under eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på http://pc-eksamen.ku.dk/er der ved denne eksamen tilgang til MathType og USB adgang (til USBstik med noter mm.)

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelse

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Reeksamen afholdes som ordinær eksamen.

Hvis krav til indstilling til eksamen ikke er opfyldt fremsendes selvstændigt udarbejdes projektrapport til godkendelse.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende