Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Træer og buske

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Marian Ørgaard (3-7173694474706972326f7932686f)
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusnummer: NPLB14029U

Engelsk titel

Trees and Shrubs

Kursusindhold

På klasseniveau analyseres et antal familier, slægter og arter grundigt i fællesskab (fællespensum)
I grupper eller individuelt specialiserer gruppen/den studerende sig i et antal plantefamilier og erhverver sig et dybtgående botanisk og økologisk kendskab til specialets familier, slægter og arter.
Arbejdsformen er 1) studie og analyse af planter og litteratur i øvelseslokalet 2) havevandringer, 3) besøg i botaniske samlinger og 4) korte ekskursioner.

Målbeskrivelse

 

Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende at kunne:

Viden:
Beskrive og identificere udvalgte vedplante-plantefamiliers slægter og arter.
Beskrive betydningen af genetisk diversitet i forbindelse med arter og kultivarer. Beskrive betydning af indgreb som fx podning og beskæring.
Redegøre for udvalgte planters naturlige habitat.

Færdigheder:
Have erhvervet et plantekendskab der senere kan anvendes i udarbejdelse af beplantningsplaner, vurdering af planters værdi i en given beplantning samt relatere kendskab til plantens naturlige voksested til beplantningsstrategi.

Kompetencer:
Bedømme en vedplantebeplantning.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Kompetencer svarende til Naturgrundlaget 2, Dyrs og Planters diversitet, Botanik,
Have- og landskabsplanters botanik

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset indledes med botanisk gennemgang af fællesprojektets familier, slægter og arter. Der arbejdes løbende med specialet, hvor studiet af de valgte familier foregår som gruppearbejde under lærervejledning. Der arbejdes med levende plantemateriale, herbarier, lærebøger, danske og udenlandske bestemmelsesværker samt forskelligt illustrationsmateriale. Der afholdes forelæsninger, havevandringer og gruppearbejde. Ved øvelser/​gruppearbejde karakteriseres og diagnosticeres relevant plantemateriale. Der afholdes ekskursioner (fx 3 halve dage) til udvalgte plantesamlinger.

Kapacitet

ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Teoretiske forelæsninger kombineres med praktiske øvelser med levende plantemateriale. Der arbejdes individuelt og i grupper. Havevandringer og ekskursioner til plantesamlinger. Praktisk øvelse i podning; demonstration af beskæring.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 15
Praktiske øvelser 39
Ekskursioner 17
Vejledning 20
Projektarbejde 39
Forberedelse 74
Eksamen 2
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamination

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Mundtlig eksamination i fælles- og individuelt pensum. Der forevises levende plantemateriale, illustrationer m.m. hvor den studerende analyserer og redegør for systematiske tilhørsforhold

De to pensa vægtes ens ud fra målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Der skal udarbejdes et individuelt pensum før eksamen. Reeksamen er den samme type prøve som til ordinær eksamen: mundtlig prøve, 30 min.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende