Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Genetik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Carsten Pedersen (3-73808250807c757e3e7b853e747b)
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
  • Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab
Kursusnummer: NPLB14001U

Engelsk titel

Genetics

Kursusindhold

I den teoretiske del vil DNA, genomstruktur og mutationer blive dækket på det molekylære niveau og sat i et genetisk perspektiv. Forelæsninger vil dække genotype, fænotype, mitosis, meiosis, genetisk udspaltning, koblingsanalyse, kvantitativ- og populations genetik, replikation, transskription, translation og genregulering. Teorien vil blive illustreret med eksempler fra mikroorganismer, planter, dyr og fra mennesket. Der er også praktiske øvelser i laboratoriet, hvor man udfører basale DNA-teknikker såsom DNA-oprensning og PCR.

Målbeskrivelse

Kursets mål er at give de studerende basal forståelse af genetik fra DNA, genomstruktur, molekylære markører, genetisk udspaltning, koblingsanalyse og genekspression til kvantitativ genetik og populationsgenetik.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
Udvise forståelse for DNA som den basale enhed for genetisk nedarvning og genetisk variation.
Forstå koblingen mellem genotype og fænotype.
Forstå replikation, transkription og translation samt genregulering.
Udføre genom karakteristik og koblingsanalyser.
Forstå kvantitativ genetik og populationsgenetiks rolle i evolutionen samt potentialet i forbindelse med forvaltning af genetiske ressourcer.

Færdigheder:
Vurdere genetiske redskaber i forhold til mikrobiel-, plante- og dyre-forædling og populations analyser.
Vurdere og anvende genetik til at løse videnskabelige problemer og forstå den rolle genetik spiller i biokemi, fysiologi, morfologi og biodiversitet.

Kompetencer:
Demonstrere forståelse for og brug af statistiske metoder i genetisk forskning.
Demonstrere evne til at bruge, overføre og evaluere genetiske problemstillinger i forædling, koblingsanalyse, genotypning og analyse af populationsstrukturer.
Vise kendskab til og forståelse af etik i relation til brugen af genetik og transgener i forædlingsprocesser

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Ansvarlig fra IGN: OLe Kim Hansen
Ansvarlig fra IKVH-SUND: Camilla Vibeke Sichlau Bruun

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Genetik består af 40% teoretisk undervisning, 25% opgaveløsning, 10% laboratorie-øvelser samt 25% case studier der vil blive udført i projektgrupper. Forelæsningerne vil blive varetaget af undervisere fra flere institutter. Undervisere fra de deltagende institutter vil vejlede grupper i deres case projekter afhængig af emnevalg.

Kapacitet

999

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

BL Hartl and EW Jones: Essential Genetics, A Genomics Perspectives, Publ. Jones and Bartlett Learning, 6.ed 2014.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 37
Teoretiske øvelser 35
Projektarbejde 25
Forberedelse 85
Praktiske øvelser 20
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår. Studerende, der opfylder kravet om laboratorierapport, men ikke case-rapport, skal aflevere case-rapport senest 2 uger inden reeksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende