Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Veterinær Zoologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Niveau Bachelor
ECTS 3 ECTS
Kursusansvarlige
  • Christian Kapel (3-676c6f4474706972326f7932686f)
    Hovedansvarlig
  • Nicolai Vitt Meyling (3-727a714474706972326f7932686f)
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusnummer: NPLB13006U

Engelsk titel

Veterinary Zoology

Kursusindhold

Undervisningen i Veterinær Zoologi introducerer den basale anatomi hos hvirveldyrgrupperne fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr og gennemgår hvordan disse dyregrupper, ud fra samme grundlæggende "byggeplan", har tilpasset sig forskellige levevis. Der lægges vægt på såvel vilde hvirveldyr som produktions- og hobbydyr. Den studerende præsenteres for det zoologiske systematiske system, grundlæggende morfologisk opbygning hos de enkelte hvirveldyrgrupper samt basal udviklingslære (sammenhængen mellem evolution og anatomi). Afslutningsvis vil anatomien af specifikke organsystemer sammenlignes på tværs af de forskellige hvirveldyrgrupper.

Målbeskrivelse

Når kurset afsluttes forventes den studerende at kunne:

Viden:

- forstå opbygningen af det zoologiske systematiske system, placering af produktions- og hobbydyr i dette system samt dyrenes overordnede slægtsskabsrelationer.

- kende de enkelte hvirveldyrgruppers morfologiske opbygning og karakteristika.

- kende de grundlæggende træk ved skelettet og udvalgte organsystemer hos forskellige hvirveldyrgrupper.

- navngive en række almindelige hvirveldyrarter, angive deres slægtsskabsrelationer samt beskrive deres karakteristika og levesteder.

 

Færdigheder:

- forklare hvordan hvirveldyr ud fra samme grundlæggende "byggeplan", har tilpasset sig forskellig levevis.

- håndtere dissektionsinstrumenter og anvende disse ved dissektion af flere hvirveldyrgrupper.

- vurdere hvor et givent hvirveldyrdyr (f.eks. eksotisk kæledyr) hører til systematisk og dermed hvilken organopbygning man kan forvente at finde ved dissektion.

 

Kompetencer:

- anvende et basalt kendskab til hvirveldyrenes anatomi og dissektion i senere kurser på studiet rettet mod produktions- og hobbydyr.

- henføre en bestemt anatomisk opbygning af et organsystem til en bestemt hvirveldyrgruppe.

- kommunikere på fagsprog med henblik på at kunne diskutere zoologi.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin

Studienævn

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen omfatter forelæsninger og praktiske øvelser, hvor kendskab til hvirveldyrenes anatomiske opbygning og sammenlignende anatomi samt evolutionære slægtskab indlæres ved dissektioner og demonstration af præparater. Desuden anvendes eksamensrelevante teoretiske tests i Absalon undervejs.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Hickman et al.: Integrated Principles of Zoology. McGraw-Hill. Relevant udgave meddeles i Absalon.

E-bog udgave med relevante kapitler fra Kent GC & Carr RK (2002) Comparative Anatomy of  the vertebrates. McGraw-Hill. Anskaffelsesdetaljer tilængelige via Absalon.

Øvelsesvejledninger og danske kompendier tilgængelige elektronisk via Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 18
Praktiske øvelser 8
Teoretiske øvelser 4
Forberedelse 50,5
Eksamen 2
Total 82,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Auditorie eksamen. Multple choice opgaver

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

- forstå opbygningen af det zoologiske systematiske system, placering af produktions- og hobbydyr i dette system samt dyrenes overordnede slægtsskabsrelationer.

- kende de enkelte hvirveldyrgruppers morfologiske opbygning og karakteristika.

- kende de grundlæggende træk ved skelettet og udvalgte organsystemer hos forskellige hvirveldyrgrupper.

- navngive en række almindelige hvirveldyrarter, angive deres slægtsskabsrelationer samt beskrive deres karakteristika og levesteder.

 

Færdigheder:

- forklare hvordan hvirveldyr ud fra samme grundlæggende "byggeplan", har tilpasset sig forskellig levevis.

- håndtere dissektionsinstrumenter og anvende disse ved dissektion af flere hvirveldyrgrupper.

- vurdere hvor et givent hvirveldyrdyr (f.eks. eksotisk kæledyr) hører til systematisk og dermed hvilken organopbygning man kan forvente at finde ved dissektion.

 

Kompetencer:

- anvende et basalt kendskab til hvirveldyrenes anatomi og dissektion i senere kurser på studiet rettet mod produktions- og hobbydyr.

- henføre en bestemt anatomisk opbygning af et organsystem til en bestemt hvirveldyrgruppe.

- kommunikere på fagsprog med henblik på at kunne diskutere zoologi.

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende