Entomologi

Kursusindhold

Insekter, arakniders og myriapoders ydre og indre struktur gennemgås med henblik på at præsentere og forklare deres fylogeni og systematik. Markante uddøde former bliver inddraget. Biologiske tilpasninger vil blive præsenteret og diskuteret i relation til gruppernes morfologi og diversitet i et evolutionært perspektiv.

Engelsk titel

Entomology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden:  Den studerende skal under kurset opnå tilstrækkelig viden til at kunne identificere et terrestrisk leddyr til orden/underorden/kategori og udpege eller nævne de diagnostiske træk, som kendetegner disse. Den studerende skal efter kurset have kendskab til de terrestriske leddyrordners overordnede udvikling i geologisk perspektiv.

Færdigheder:  Den studerende skal kunne 1) demonstrere fortrolighed med leddyrkroppens struktur og funktion, herunder den for litteraturanvendelse nødvendige strukturelle terminologi, 2) demonstrere kendskab til de terrestriske leddyrs biologiske diversitet, herunder habitat-tilpasninger og relationer til andre organismer.

Kompetencer:  Den studerende kan præsentere de terrestriske leddyrordners overordnede fylogenetiske slægtskab med argumenter fra deres morfologi og anatomi og med dette som udgangspunkt diskutere evolutionen af biologiske ’livstyper’.

Forelæsninger og øvelser.

Ruppert & Barnes: Invertebrate Zoology, 7. udg., 2004.
Gullan & Cranston: The Insects, 4. udg. 2010. 
Egne kompendier.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 40 minutter
Afsluttende mundtlig prøve uden forberedelse, 40 minutter .
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 97
 • Eksamen
 • 1
 • Forelæsninger
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 38
 • Total
 • 206