Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Entomologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Thomas Pape (5-777364736843767170316e7831676e)
  • Statens Naturhistoriske Museum
Kursusnummer: NNMB15000U

Engelsk titel

Entomology

Kursusindhold

Insekter, arakniders og myriapoders ydre og indre struktur gennemgås med henblik på at præsentere og forklare deres fylogeni og systematik. Markante uddøde former bliver inddraget. Biologiske tilpasninger vil blive præsenteret og diskuteret i relation til gruppernes morfologi og diversitet i et evolutionært perspektiv.

Målbeskrivelse

Viden:  Den studerende skal under kurset opnå tilstrækkelig viden til at kunne identificere et terrestrisk leddyr til orden/underorden/kategori og udpege eller nævne de diagnostiske træk, som kendetegner disse. Den studerende skal efter kurset have kendskab til de terrestriske leddyrordners overordnede udvikling i geologisk perspektiv.

Færdigheder:  Den studerende skal kunne 1) demonstrere fortrolighed med leddyrkroppens struktur og funktion, herunder den for litteraturanvendelse nødvendige strukturelle terminologi, 2) demonstrere kendskab til de terrestriske leddyrs biologiske diversitet, herunder habitat-tilpasninger og relationer til andre organismer.

Kompetencer:  Den studerende kan præsentere de terrestriske leddyrordners overordnede fylogenetiske slægtskab med argumenter fra deres morfologi og anatomi og med dette som udgangspunkt diskutere evolutionen af biologiske ’livstyper’.

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Thomas Pape, Nikolaj Scharff, Henrik Enghoff, Lars Vilhelmsen, Alexey Solodovnikov

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Ruppert & Barnes: Invertebrate Zoology, 7. udg., 2004.
Gullan & Cranston: The Insects, 4. udg. 2010. 
Egne kompendier.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 97
Eksamen 1
Forelæsninger 50
Praktiske øvelser 20
Projektarbejde 38
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 40 minutter
Afsluttende mundtlig prøve uden forberedelse, 40 minutter .

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis den studerende ikke har opfyldt indstillingskavene til eksamen, skal den studerende aflevere et essay på to sider på baggrund af et bredt og relevant spørgsmål. Spørgsmålet skal godkendes af underviser på forhånd, og essayet skal ligeledes godkendes af underviser.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende