Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kvartærgeologi (kvartær)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Anders Schomacker (17-6370666774753075656a716f63656d67744275706f306d7730666d)
 • Kurt H. Kjær (5-737d7a7c73487b767536737d366c73)
 • Statens Naturhistoriske Museum
Kursusnummer: NNMB14006U

Engelsk titel

Quaternary Geology (kvartær)

Kursusindhold

Kvartærtidens isskjolde, miljøforandringer og livsbetingelser belyst gennem sedimentologiske, geokemiske; biologiske og glacialmorfologiske arbejdsmetoder; korrelationsværktøjer og dateringsmetoder; danske og skandinaviske kvartære nøglelokaliteter; den senkvartære udvikling på det Nordvesteuropæiske kontinent og i Nordatlanten.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kvartærtidens isskjolde, miljøforandringer og livsbetingelser
 • belyst gennem sedimentologiske, geokemiske; biologiske og glacialmorfologiske arbejdsmetoder
 • korrelationsværktøjer og dateringsmetoder
 • danske og skandinaviske kvartære nøglelokaliteter
 • den senkvartære udvikling på det Nordvesteuropæiske kontinent og i Nordatlanten

 

Færdigheder:

 • Beskrivelse af glaciale, interstadiale og interglaciale sedimenter, deres dannelse, rumlige udbredelse, litologi og fossilindhold.
 • Danske landskabers dannelse og opbygning


Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende kan

 • redegøre for kvartærtidens profil herunder optakten til istiderne, de orbitale kræfters indflydelse på klimaudvikling, atmosfære- og oceancirkulation
 • redegøre for istiders og mellemistiders skiftende naturforhold og livsbetingelser herunder de overordnede faktorer der styrer klima, havniveau, biologisk diversitet og evolution
 • redegøre for glaciale, interstadiale og interglaciale sedimenter, deres dannelse, rumlige udbredelse, litologi og fossilindhold
 • redegøre for dannelse og udvikling af landskaber skabt af gletsjere og i det isfrie land
 • udrede den kvartære miljøhistorie eksemplificeret ved udvalgte nøglelokaliteter i Skandinavien
 • perspektivere en række danske kvartærgeologiske nøglelokaliteter, der hver sætter fokus på specielle problemstillinger
 • redegøre for det globale klimasystems indflydelse på naturens udvikling i Eurasien og det Skandinaviske isskjold i de seneste 150.000 år

Bemærkninger

Der må påregnes et gebyr på 100 kr pr ekskursionsdag

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

En kerne af lærere fra SNM varetager den centrale undervisning, men suppleres af gæsteforelæsere, der behandler tilgrænsende fagområder.

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

10 timer om ugen fordelt på forelæsninger og øvelser samt tre heldagsekskursioner med dataindsamling de første 7 uger. Sidste uge er forbeholdt eksamensforberedelse og tilhørende vejledning.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 42
Ekskursioner 36
Forberedelse 100
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål, hvorefter der er 20 minutters forberedelse.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende