Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Modul 1: Idræt i velfærdssamfundet

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kr. 19.000,00

Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
 • Lone Friis Thing (7-706a786c6d726b4472697c77326f7932686f)
AB-bygningen, Nørre Allé 55, 2200 Kbh. N, dir. tlf. 35 32 08 51
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NNEM14001U

Engelsk titel

Modul 1: Idræt i velfærdssamfundet

Kursusindhold

Det er formålet at indføre den studerende i samfundsvidenskabelig metode og teori, samt – at give den studerende en indføring i idrættens betydninger i forhold til velfærdssamfundet. Der vil være fokus på forståelsen af idrættens integrerende potentialer for forskellige målgrupper, det værende fx unge med anden etnisk baggrund eller fysisk inaktive borgere. Gennem forelæsninger og holdundervisning gøres de studerende bekendt med idrætsforeningernes demokratiske rolle i samfundet med henblik på at forstå idrættens betydning i forhold til civilsamfund, stat og marked.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den studerende har viden om samfundsmæssige problemstillinger inden for ’Idræt og velfærd’
 • Den studerende har viden om samfundsvidenskabelige teorier med relevans for ’Idræt og velfærd’
 • Den studerende har viden om videnskabsteori og metode

 Færdighed:

 • Den studerende kan identificere og formulere problemstillinger i idrætsfeltet
 • Den studerende har analytiske og idrætssociologiske færdigheder, der kan anvendes til at give løsningsmuligheder for velfærdsproblemer i praksis

 Kompetencer:

 • Den studerende skal kunne beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle samfundsmæssige problemstillinger med relevans for praksis (fx kommunalt; organisatorisk eller i foreningerne)

Bemærkninger

Pris for modul 1 kr. 19.000,- (10 ECTS) som betales forud pr. semester.

Tilmelding

Tilmelding sker på særligt ansøgningsskema: http://www.science.ku.dk/uddannelser/blanketter/Optagelse_masteruddannelse.pdf

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

2 internatmøder (fredag-lørdag) - 1 i begyndelsen og 1 i slutningen af modulet.
Derudover afholdes 5 heldagsseminarer (ligger altid på fredage fra kl. 10-18)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde og vejledning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 50
Forberedelse 260
Teoretiske øvelser 39
Vejledning 3
Eksamen 60
Total 412

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig selvstændig hjemmeopgave, som skrives af 2-3 studerende, på maksimalt 10 sider for 2 personer og 15 sider for 3 personer, hvor litteraturen i faget skal inddrages.
Individuel mundtligt forsvar af 30 minutter for hver eksaminand.
Der gives én samlet karakter for den afleverede opgave og det mundtlige forsvar.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse af karakteren 12:
Karakteren 12 gives, når den studerende igennem en skriftlig opgave udtømmende har demonstreret evne til:

 

 

 

 

 

 • At forstå og anvende litteraturen på en reflekterende og selvstændig måde.
 • At vise overblik, fordybelse og kompetence i forhold til at formulere relevante problemstillinger/​forskningsspørgsmål/​hypoteser
 • At indsamle og analysere data som kan svare på problemformuleringen
 • At gøre den udvalgte metode genstand for en selvstændig bearbejdning og kritisk stillingtagen
 • At evaluere og vurdere kvaliteter og eventuelle mangler ved opgaven

 

 

 

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende