Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Rehabilitering

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jens Rikardt Andersen (3-70786746746b7e7934717b346a71)
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NNEK15006U

Engelsk titel

Rehabilitation

Kursusindhold

Rehabilitering forstået som genoptræning efter overstået sygdom eller optræning af funktioner under igangværende, kronisk sygdom. Omfatter både ernæring og fysisk træning, samt psykologisk træning.

Målbeskrivelse

Kurset præsenterer sammenhænge mellem de forskellige komponenter i rehabilitering mhp at opnå et niveau, der er så tæt så muligt på patientens tidligere niveau før sygdom, eller som bedrer patientens muligheder for at klare så meget som muligt af tilværelsen selv.

 

Viden:

 • Beskrive de forandringer, der optræder i den humane fysiologi sammenlignet med raske og akut syge
 • Beskrive de enkelte organers omsætning af næringsstoffer under fysisk træning, specielt med hensyn til muskler
 • Nævne væsentlige træk i principperne bag fysisk træning og psykologisk (cognitiv) træning
 • Referere principper for lægelige og fysioterapeutiske, samt psykologiske behandlingsmetoder

 

Færdigheder:

 • Formidle de patofysiologiske fænomener og deres grundlag
 • Formidle behandlingsprincipperne
 • Analysere en sygehistorie med hensyn til de ernærings- og træningsrelevante aspekter
 • Diskutere træningsprogrammets indflydelse på ernæringsbehov

 

Kompetencer:

 • Anvende principperne til tværfagligt at kunne deltage i diskussion af den enkelte patients situation
 • Selvstændigt kunne varetage ernæringsterapi, dvs.
  • planlægge ernæringsterapi
  • monitorere den ernæringsmæssige målopfyldelse for den enkelte patient
  • tilpasse ernæringsplaner i relation til udviklingen i sygdommen
 • Kunne planlægge et kombineret rehabiliteringsprogram (ernæring og træning) med hovedvægt på ernæringen

Anbefalede faglige forudsætninger

Kompetencer svarende til LLEK10264U Nutrition Physiology og LLEK10249U Evidence, Diet and Health, samt LLEK10200U Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi.

Tilmelding


Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Teoretiske, case-baserede øvelser relateret til forelæsningerne med afsluttende diskussion med underviser.

Kapacitet

Ingen begrænsning.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 18
Teoretiske øvelser 56
Projektarbejde 30
Forberedelse 54
Eksamen 48
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 48 timer
48 timers individuel prøve med skriftlig aflevering. Ud fra udleveret, teoretisk case lægges et rehabiliteringsprogram omfattende ernæringsterapi og hovedprincipper bag træningsprogram.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se venligst "Målbeskrivelser".

Censurform

Ingen ekstern censur
Én bedømmer.

Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende