Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Ernæring af intensive patienter

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jens Rikardt Andersen (3-7a8271507e7588833e7b853e747b)
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NNEK15003U

Engelsk titel

Nutrition of patients in intensive care units

Kursusindhold

Svær sygdoms indflydelse på den humane fysiologi specielt med henblik på metabolisme, kredsløb og væskebalance. Rationel ernæringsterapi  ved sådanne stress-metabole tilstande inklusive opfølgning og styring.

Målbeskrivelse

Kurset præsenterer sammenhænge mellem sygdommes indflydelse på ernæringstilstand og metabolisme af næringsstoffer hos den meget svært syge patient, ernæringsmæssige konsekvenser og muligheder for påvirkning af sygdomsforløbet hos den enkelte patient gennem ernæringsterapi.

Viden:

 • Beskrive de forandringer, der optræder i den humane fysiologi sammenlignet med syge uden så svær grad af sygdom, samt betydningen for omsætningen af næringsstoffer
 • Beskrive de enkelte organers omsætning af næringsstoffer under stress-metabole vilkår
 • Nævne væsentlige træk i patofysiologien bag sådanne tilstande herunder sepsis og multiorgansvigt
 • Referere principper for lægelige behandlingsmetoder

 

Færdigheder:

 • Formidle de patofysiologiske fænomener og deres grundlag
 • Formidle ernæringsrelevante ændringer i fysiologien under svær sygdom, i særlig grad ved sepsis, brandsår og postoperative komplikationer
 • Analysere en sygehistorie med hensyn til de ernæringsrelevante aspekter
 • Diskutere tilstandens indflydelse på ernæringsbehov

 

Kompetencer:

 • Anvende principperne til tværfagligt at kunne deltage i diskussion af den enkelte patients situation
 • Selvstændigt kunne varetage ernæringsterapi, dvs.
  • planlægge ernæringsterapi,  med sondeernæring eller intravenøs ernæring
  • monitorere den ernæringsmæssige målopfyldelse for den enkelte patient
  • tilpasse ernæringsplaner i relation til udviklingen i sygdommen

Anbefalede faglige forudsætninger

Faglige kompetencer svarende til LLEK10264U Nutrition Physiology og LLEK10249U Evidence, Diet and Health, samt LLEK10200U Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi.

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Teoretiske, case-baserede øvelser relateret til forelæsningerne med afsluttede diskussion med underviser.

Kapacitet

Ingen begrænsning.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 18
Teoretiske øvelser 56
Projektarbejde 30
Forberedelse 98
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Beskrivelse af eksamen: 4 timers skriftlig auditorieeksamen med opgaver i teoretisk pensum, samt en case.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se venligst "Målbeskrivelser".

Censurform

Ingen ekstern censur
Én bedømmer.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende