Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Motorisk udvikling og indlæring

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Jesper Lundbye-Jensen (8-72747d766c6a816d48766d807b36737d366c73)
 • Jacob Wienecke (8-7f716d766d6b736d48766d807b36737d366c73)
Sektionen for "Hjernen og fysisk aktivitet", Panum, lokale 24-6-45, Blegdamsvej 3, 2200 København N, tlf. 35327468, E-mail: npetersen@ifi.ku.dk
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NNEB14017U

Engelsk titel

Motor Development and learning

Kursusindhold

- Basal neurofysiologi
- Oversigt over det motoriske system
- Makroskopisk gennemgang af det motoriske systems udvikling
- Præsentation af metoder til undersøgelser af den motoriske udvikling
- Præsentation af sygdoms-cases med betydning for motorisk udvikling
- Præsentation af mekanismer af betydning for motorisk indlæring
- Arbejde med problemstillinger og metoder relateret til motorisk indlæring

Målbeskrivelse

 • Opnå generel viden om de forskellige motoriske udviklingstrin individet gennemgår.
 • Opnå basal viden om centrale neuroanatomiske strukturer og deres udvikling.
 • Opnå kendskab til undersøgelsesteknikker og forståelse for deres anvendelse.
 • Opnå forståelse for hvordan sygdomstilfælde kan bidrage til viden om den motoriske udvikling.
 • Opnå indsigt i teorier omkring motorisk indlæring fra et neurofysiologisk og psykologisk perspektiv
 • Opnå viden om neuroplasticitet af betydning for motorisk udvikling og indlæring
 • Kunne strukturere og argumentere for aldersrelateret motorisk træning
 • Kunne integrere denne viden, for derigennem at kunne forstå årsagssammenhænge og tilegne sig specifik, detaljeret viden om teorier/mekanismer af betydning for den motoriske udvikling.
 • Kunne formidle eksperimentelle forsøgsresultater og diskutere disse i forhold til eksisterende fysiologisk viden.

Anbefalede faglige forudsætninger

Fysiologi og anatomi eller tilsvarende.

TilmeldingSom meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C1
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og kollokvier

Kapacitet

50

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 107
Forelæsninger 28
Praktiske øvelser 28
Kollokvier 42
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Uden forberedelse

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12.

 

 • Eksaminanden har demonstreret en overbevisende evne til at kunne præsentere, analysere, sammenfatte/konkludere. Har desuden taget kritisk stilling til de udvalgte problemstillinger og kan diskutere/perspektivere disse i forhold til pensum og relevant udvalgt litteratur.
 • Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og standarder for rapportering.
 • Eksaminanden har demonstreret beherskelse af kursets centrale emner, samt overblik i forhold til de udvalgte problemstillinger.
 • Besvarelsen fremstår som en helhed.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende