Motorisk udvikling og indlæring

Kursusindhold

- Basal neurofysiologi
- Oversigt over det motoriske system
- Makroskopisk gennemgang af det motoriske systems udvikling
- Præsentation af metoder til undersøgelser af den motoriske udvikling
- Præsentation af sygdoms-cases med betydning for motorisk udvikling
- Præsentation af mekanismer af betydning for motorisk indlæring
- Arbejde med problemstillinger og metoder relateret til motorisk indlæring

Engelsk titel

Motor Development and learning

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse
 • Opnå generel viden om de forskellige motoriske udviklingstrin individet gennemgår.
 • Opnå basal viden om centrale neuroanatomiske strukturer og deres udvikling.
 • Opnå kendskab til undersøgelsesteknikker og forståelse for deres anvendelse.
 • Opnå forståelse for hvordan sygdomstilfælde kan bidrage til viden om den motoriske udvikling.
 • Opnå indsigt i teorier omkring motorisk indlæring fra et neurofysiologisk og psykologisk perspektiv
 • Opnå viden om neuroplasticitet af betydning for motorisk udvikling og indlæring
 • Kunne strukturere og argumentere for aldersrelateret motorisk træning
 • Kunne integrere denne viden, for derigennem at kunne forstå årsagssammenhænge og tilegne sig specifik, detaljeret viden om teorier/mekanismer af betydning for den motoriske udvikling.
 • Kunne formidle eksperimentelle forsøgsresultater og diskutere disse i forhold til eksisterende fysiologisk viden.

Forelæsninger og kollokvier

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Fysiologi og anatomi eller tilsvarende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Uden forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12.

 

 • Eksaminanden har demonstreret en overbevisende evne til at kunne præsentere, analysere, sammenfatte/konkludere. Har desuden taget kritisk stilling til de udvalgte problemstillinger og kan diskutere/perspektivere disse i forhold til pensum og relevant udvalgt litteratur.
 • Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og standarder for rapportering.
 • Eksaminanden har demonstreret beherskelse af kursets centrale emner, samt overblik i forhold til de udvalgte problemstillinger.
 • Besvarelsen fremstår som en helhed.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 107
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Kollokvier
 • 42
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206