Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Naturfagsdidaktik for Fysik (DidFys)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jesper Bruun (6-726a7a7d7d764871766c36737d366c73)
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Kursusnummer: NNDK15001U

Engelsk titel

Advanced course in Physics Teaching

Kursusindhold

I kurset arbejder vi med fysikdidaktik, primært med gymnasiet som fokus.

 • Læringsteori: Konstruktivisme med speciel fokus på inquiry

 • Læringsmål og målbeskrivelser

 • Arbejde med fysikfaglig teori, modeller og eksperimenter

 • Forståelsesproblemer i fysik

 • Differentieret undervisning

 • Undervisningssamarbejde der går udover traditionelle fagrammer

 

Målbeskrivelse

Kompetence:

Den studerende skal ved kursets afslutning kunne planlægge, gennemføre, evaluere og reflektere over egen (og andres) naturvidenskabelige undervisning på gymnasieniveau ud fra udvalgte teoretiske betragtninger og argumenter.  

 

Færdighed:

Den studerende skal kunne ved kursets afslutning kunne:

 • Planlægge og gennemføre inquiry-baseret undervisning

 • Analysere og vurdere planlagte lektioner og lektionsforløb

 • Tilrettelægge og organisere elevers arbejde med teori, modeller og eksperimenter i fysik, herunder formler, grafer og diagrammer

 • Udarbejde og anvende målbeskrivelser til undervisningsplanlægning og gennemførelse

 • Tilrettelægge undervisningsaktiviteter i samarbejde med lærere fra andre naturvidenskabelige fag og med ikke-gymnasiale institutioner

 • Analysere og afhjælpe elevers forståelsesproblemer i fysik (alternative conceptions)

Viden:

Læringsteori og didaktisk teori relevant for naturvidenskabelig undervisning i gymnasiet som angivet under undervisningsmaterialer.

Anbefalede faglige forudsætninger

Bestået kurset i DidG samt en bacheloreksamen fra et af de naturvidenskablige fag.

Bemærkninger

Da kurset baserer sig udelukkende på ovenstående undervisningsaktiviteter og afsluttes med en eksamen, hvor du skal undervise en gymnasieklasse, må deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) påregnes.

Tilmelding


Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

MSc Programme in Physics

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Workshops, gruppearbejde og undervisningsøvelser. Workshops fokuserer på aktiviteter hvor kursets studerende arbejder, alene og i grupper, med de tilsigtede færdigheder og viden. Den studerende planlægger og udfører løbende undervisning af andre studerende i undervisningsøvelserne.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Lawson, Anton E. (2010). Teaching Inquiry Science in Middle and Secondary Schools. Sage Publications Ltd., London. Øvrigt pensum fastlægges i uge 4 af undervisningsforløbet. 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 76
Eksamen 10
Vejledning 10
Forelæsninger 110
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Løbende bedømmelse
Løbende evaluering (40 %) med afsluttende mundtlig/praktisk evaluering (60%). Den løbende bedømmelse af de studerendes eget skriftlige og praktiske arbejde sker efter 7 trins-skala. De studerende laver fire opgaver, som vægter i alt 40%. Der giver karakteren -3 for hver opgave, som den studerende ikke laver i løbet af kurset.

Den afsluttende eksamen består af en autentisk undervisningssituation, som har en variende længde svarende til et undervisningsmodul på det pågældende gymnasium eksamen afholdes på.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den indleverede underisningsplan og det netop afsluttede undervisningsforløb. Den studerende indleder med et kort oplæg hvorefter der føres en samtale mellem den studerende og eksaminator og underviser.

Den studerende har mulighed for at forberede den afsluttende eksamen så snart undervisningssituationen er aftalt med en gymnasielærer på det pågældende gymnasium (typisk en uge før). Der gives en helhedsbedømmelse på baggrund af delelementerne i den mundtlige eksamen, som tæller for 60% af den samlede karakter.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Reeksamen

Reeksamen er den samme som ordinær eksamen. Der arrangeres en ny undervisningssituation til reeksamen som tæller 60% af karakteren. De sidste 40% er baseret på den studerendes fire opgaver, som er de samme som ved ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende