Skriftlig naturvidenskabelig kommunikation og formidling (SKomm)

Kursusindhold

På dette kursus lærer du at formidle naturvidenskabelig viden i fængende, relevante og letfordøjelige tekster. Igennem dit studie har du lært at formidle din viden til andre studerende og undervisere, der har en god baggrund for at vide, hvad du snakker om. Men hvis du har lyst til at formidle din faglige viden i fx avisartikler, populærvidenskabelige tidskrifter til folk, der ikke ved meget om dit fag, så er dette kursus noget for dig.

På kurset i skriftlig formidling tager vi udgangspunkt i din faglighed, og sammen med kursets undervisere og de andre studerende kommer du til at arbejde med at omforme din faglige naturvidenskabelig viden, så den bliver relevant, interessant og spiselig for forskellige målgrupper udenfor dit eget fagområde. Vi kommer også til at arbejde med at formidle naturvidenskab gennem forskellige skiftlige medier. Vi arbejder særligt med formidling til populærvidenskabelige medier, nyhedsmedier, kampagner og web.

Kurset tager udgangspunkt i kommunikationsteoretiske værktøjer, men foregår i tæt samspil med praktiske øvelser relateret til deltagerens fagområde. Og vi arbejder hele tiden med det mål, at de tekster, du laver ikke bare er til os undervisere. Vi har flere tidligere studerende, der kunne udgive noget af det, de skrev i populærvidenskabelige medier.

Kurset er ikke blot relevant for dig som allerede har en formidler i maven, men det henvender sig bredt til alle studerende på det natur- og biovidenskabelige hovedområde. I aftager-undersøgelserne fra vores fakultet peger færdige kandidater på, at de mangler kompetencer indenfor formidling og tværfaglighed. Gennem kurset erhverver du dig kompetencer indenfor den skriftlige formidling, men du lærer også at tage imod input og give feedback til studerende med andre fagligheder.  Kurset er således for alle, der ønsker en bredere kompetenceprofil. 

Kursusforløb:

 • Målgrupper: Hvordan vælger vi en målgruppe? Hvordan lærer vi vores målgruppe at kende?
 • Kommunikationsteori: Hvordan kommer vi fra idé til endeligt produkt? Indhold-målgruppe-medie-afsender-design.
 • Nyhedsmediet: Disposition, nyhedskriterier og udformning
 • Debatindlæg og kronikker
 • Sprog, argumentation og retorik
 • Web- og digitalkommunikation
 • Kampagner, informationsmateriale og strategisk, politisk kommunikation
 • Naturvidenskabelig formidling for offentligheden, hvorfor?
 • Analyse af formidlingsmuligheder og udfordringer indenfor dit fagområde
 • Vi laver vores egen avis
 • Workshops om fx ”Sociale medier – twitter om forskning” og ”Medieanalyse. Hvilke medier findes der? Hvem læser dem, og hvordan får jeg en historie ud?”
Engelsk titel

Written Science Communication (SKomm)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i idræt
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i biologi
Kandidatuddannelsen i humanistisk samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold viden om:

 • hvad der kendetegner fængende, relevante og letfordøjelige tekster
 • hvilke kriterier der stilles til nyheder omkring naturfaglige emner
 • grundlæggende sproglige redskaber
 • hvad der kendetegner forskellige målgrupper
 • relevante kommunikationsformer og disses kendetegn
 • de særegne kendetegn og udfordring ved formidlingen af naturvidenskabelig viden.

 

Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold færdigheder til at:

 • skrive populærvidenskabelige tekster til nyhedsmedier, magasiner og andre medier.
 • analysere egne og andres formidlingsprodukter
 • identificere og forholde sig til medievaner og andre kendetegn ved specifikke målgrupper.

 

Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold kompetencer til at kunne:

 • identificere hvor ’den gode’ historie ligger i et naturvidenskabeligt resultat
 • udvælge og omforme naturfaglig viden til en specifik målgruppe på baggrund af indsigt i målgruppens forudsætninger og præferencer.
 • kommunikere naturfaglig viden til en specifik målgruppe på en måde, der fastholder og engagerer modtagerne, samt giver mening for dem.
 • diskutere og reflektere over egen og andres formidling med afsæt i det teoretiske og erfaringsbaserede tilgang til kommunikation og formidling som indgår i kurset. 

Undervejs i kurset er du hele tiden i gang med at arbejde på skriftlige formidlingsprodukter som tager udgangspunkt i din faglighed. Dette arbejde understøttes ved, at vi løbende inddrager oplæg om forskellige teoretiske modeller og redskaber. Du vil løbende få meget konkret feedback fra både undervisere og andre studerende på det du skriver. På den måde ser vi det at lave skriftlig formidling som et håndværk, der skal forfines.

Udover de faste undervisere er der løbende gæsteoplæg fra personer, der arbejder med naturvidenskabelige formidling til dagligt – fx fra Videnskab.dk, DR, Aktuel Naturvidenskab og journalister fra nyhedsmedierne.

Der udarbejdes en elektronisk materialesamling via Absalon. Derudover indgår:

Rienecker, L., M. G. Peter Stray Jørgensen, et al. (2008). Skriv en artikel, Forlaget Samfundslitteratur.

1,5 års studier svarende til 90 beståede ECTS-point

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtligt forsvar, 30 min.
Eksamen er uden forberedelse. Deltagerne samler i løbet af kurset en portfolio af afleveringsopgaver. Et udvalg af disse samles og vedlægges en reflektionstekst.

Ved det mundtlige forsvar får deltagerne mulighed for at fremlægge en udvalgt del af deres portfolio. Derefter former forsvaret sig om en diskussion i relation til det faglige indhold i kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 50
 • Vejledning
 • 16
 • Forberedelse
 • 60
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206