Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Lineær Algebra i Datalogi (LinAlgDat)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Henrik Laurberg Pedersen (7-6a6770746b6d72426f63766a306d7730666d)
 • Henrik Granau Holm (4-6b726f70437064776b316e7831676e)
 • Institut for Matematiske Fag
 • Datalogisk Institut
Kursusnummer: NMAB15002U

Engelsk titel

Linear Algebra in Computer Science (LinAlgDat)

Kursusindhold

Lineær algebra med fokus på ligningsløsning, Gauss-elimination, matrixregning, baser for vektorrum, ortogonalitet, determinant, egenværdier, komplekse tal og diagonalisering. Anvendelsesmuligheder i datalogi fremhæves løbende.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kende de begreber og emner, som er omtalt under kursusindholdet.

 

Færdigheder:

 • Beherske fundamentale metoder og algoritmer i lineær algebra: Matrixmanipulation inkl. inversion, Gauss-elimination, determinantbestemmelse, bestemmelse af egenværdier og egenvektorer; såvel uden hjælpemidler som ved at benytte computerstøttede beregninger.
 • Skrive rapporter i LaTeX.
 • Benytte komplekse tal.

 

Kompetencer:

 • Fortolke resultaterne af de fundamentale metoder og algoritmer nævnt ovenfor.
 • Identificere og løse almene lineære problemer vha. matricer.
 • Konstruere baser (også ortogonale) og bestemme dimension.
 • Afgøre diagonaliserbarhed.
 • Udføre og udnytte basisskift.

Anbefalede faglige forudsætninger

"Diskret matematik og algoritmer (DMA)" og "Programmering og problemløsning (PoP)".

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Det ugentlige program består af: 5 timers forelæsning, 4 timers øvelser, og 2 timers regn-selv øvelser med tilgang til hjælp fra studenterinstruktorer. Der er 7 ugers undervisning.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 35
Eksamen 42
Teoretiske øvelser 42
Forberedelse 87
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Der afleveres 2-4 projekter individuelt; disse tæller til sammen 50% af den endelige karakter. Hvert projekt tæller lige meget.
Der afholdes endvidere 1-3 skriftlige individuelle prøver af 2 timers varighed; disse tæller til sammen 50% af den endelige karakter. Hver prøve tæller lige meget.
Projekterne laves "derhjemme" mens prøverne besvares i undervisningstiden under opsyn.

Hjælpemidler

Alle sædvanlige hjælpemidler er tilladt i forbindelse med aflevering af projekterne. Ingen elektroniske hjælpemidler (ud over dem der stilles til rådighed) er tilladt i forbindelse med de skriftlige prøver.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

De studerende skal demonstrere, at de har erhvervet sig en tilfredsstillende del af kursets målbeskrivelser.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer

Reeksamen

Ca 30 minutters mundtlig overhøring uden forberedelse med udgangspunkt i de 2-4 projekter og de 1-3 skriftlige prøver, som blev stillet i løbet af kurset. De studerende må gerne medbringe besvarelser af disse projekter og prøver, som de må konsultere i starten af eksaminationen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende