Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Matematik og modeller (MatMod)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Thomas Vils Pedersen (4-877a7d84517e7285793f7c863f757c)
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAB14031U

Engelsk titel

Mathematics and Models (MatMod)

Kursusindhold

Med udgangspunkt i relativt simple matematiske modeller inden for relevante anvendelsesområder gennemgås følgende matematiske emner:

- Lineær algebra
- Differensligninger og systemer af differensligninger 
- Differentialligninger og systemer af differentialligninger
- Modeltyper og modelleringsprincipper
- Brug af computere til numerisk løsning og simulering i modeller

Som eksempler på modeller der arbejdes med kan nævnes

- Biologisk vækst
- Populationsvækst
- Epidemimodeller
- Økonomiske modeller
- Vekselvirkning (f.eks. rovdyr-byttedyr)
- Systemanalyse
- Transport af stof i jord eller i organismer

I arbejdet med disse modeller indgår kvalitative og kvantitative beskrivelser af virkeligheden, modelanalyse og modelbaseret simulering, samt organisering og håndtering af input (parametre og data) og output (modelberegninger og løsninger) ved brug af computer.

 

 

 

Målbeskrivelse

Kurset bygger videre på kurset "Matematik og databehandling" og giver et grundlag inden for lineær algebra og differentialligninger for at kunne opstille og arbejde selvstændigt med matematiske modeller i relevante sammenhænge.

Når kurset er færdigt forventes den studerende inden for kursets emneområde at kunne

Viden:
- udvise overblik over grundlæggende matematiske begreber, specielt inden for lineær algebra og differentialligninger
- beskrive problemstillinger inden for biovidenskab vha. matematik
- udføre simpel matematisk modellering, specielt med biovidenskabeligt sigte

Færdigheder:
- anvende matematiske metoder og resultater på konkrete matematiske problemstillinger, særligt inden for lineær algebra og differentialligninger
- anvende programmet R til behandling og analyse af data, samt numerisk løsning og simulering
- analysere problemstillinger inden for biovidenskab vha. matematik
- vurdere modellers muligheder og begrænsninger i forhold til 'virkeligheden'

Kompetencer:
- arbejde selvstændigt såvel som indgå i fagligt projektorienteret samarbejde med andre

Anbefalede faglige forudsætninger

Anbefalede forudsætninger: LMAB10066 eller lignende.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

 

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Modellerne og den tilhørende teori præsenteres ved forelæsninger, hvorefter der arbejdes selvstændigt og i grupper med stoffet. Forelæsninger, teoretiske øvelser, computerøvelser og selvstændigt arbejde veksler efter behov. Der kan afleveres besvarelser af en række miniprojekter gennem forløbet, og kurset afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i disse miniprojekter.

Kapacitet

Ingen begrænsning.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 34
Teoretiske øvelser 34
Praktiske øvelser 4
Projektarbejde 48
Eksamen 1
Forberedelse 85
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 minutter (forberedelse 30 min.)
Beskrivelse af eksamen: I løbet af kurset stilles fem miniprojekter, der samtidig udgør de fem eksamensspørgsmål. Til eksamen trækkes et af de fem miniprojekter og eksamen tager udgangspunkt i en fremlæggelse af dette. Der eksamineres altså ikke i matematiske beviser. Den mundtlige eksamen tæller 100% af karakteren. (Aflevering af miniprojekterne er ikke obligatorisk. De afleverede miniprojekterne indgår således ikke i bedømmelsen).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Dog ikke brug af telefon- eller internetforbindelse i forberedelsen

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinære.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende