Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Differentialligninger (Diff)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Niels Martin Møller (7-504f716e6e6774426f63766a306d7730666d)
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAB11004U

Engelsk titel

Differential Equations (Diff)

Kursusindhold

Ordinære differentialligninger: Eksistens og entydighed for løsninger til begyndelsesværdiproblemet, potensrækkeløsninger, Bessels ligning, Legendres ligning, eksistens og entydighed for lineære systemer, matrixløsninger for autonome systemer, assymptotisk stabilitet for ikke-lineære systemer.

Partielle differentialligninger: Cauchyproblemet for kvasilineære ligninger af første orden, klassifikation af lineære ligninger af anden orden, varmeledningsligningen ved separation af de variable.

Målbeskrivelse

Viden: De fundamentale begreber om ordinære og partielle differentialligninger og kursets hovedsætninger

Kompetencer: Løse simple ordinære og partielle differentialligninger

Færdigheder: Foretage små generaliseringer af resultaterne i kurset

Anbefalede faglige forudsætninger

Analyse 0 (An0) og Analyse 1 (An1) eller lign.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser pr. uge i 7 uger

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 35
Eksamen 3
Forberedelse 140
Teoretiske øvelser 28
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Opgaver inden for pensum.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende