Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Lineær algebra i de matematiske fag (LinAlgMat)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Nathalie Wahl (4-7e686f734774687b6f35727c356b72)
  • Lars Hesselholt (5-74697a7b704875697c7036737d366c73)
N.W./telefon 35 32 06 83, kontor 04.4.09
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAB10006U

Engelsk titel

Linear Algebra in the Mathematical Sciences (LinAlgMat)

Kursusindhold

Lineær algebra med fokus på Gauss-elimination, matrixregning, determinant, diagonalisering inklusive ortogonal diagonalisering af symmetriske matricer, vektorrum, lineære afbildninger, og matricer for lineære afbildninger. Der inddrages komplekse tal som kendt fra MatIntro og DiMS.

Målbeskrivelse

Viden:
Kende de begreber og emner, som er omtalt under kursusindholdet

Færdigheder:
Beherske fundamentale algoritmer i lineær algebra så som 
- Matrixmanipulation inkl. inversion
- Gausselimination
- Determinantbestemmelse
- Bestemmelse af egenværdier og egenvektorer
- Gram-Schmidt ortonormalisering
såvel uden hjælpemidler som ved at benytte en relevant programpakke.
Benytte komplekse tal.

Kompetencer:
Fortolke resultaterne af sådanne algoritmer
Identificere og løse almene lineære problemer vha. matricer
Konstruere baser (også ortogonale) og bestemme dimension
Afgøre diagonaliserbarhed
Udføre og udnytte basisskift
Følge og gengive matematiske argumenter inden for kursets emneområde og
selv opstille beviser for simple sætninger

Anbefalede faglige forudsætninger

Introduktion til matematik (MatIntro) eller Diskrete matematiske strukturer (DiMS)

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger samt enkelt- og/eller gruppeaktiviteter med vejledning i 7 uger: 210 min. forelæsning [for], 180 min. klasseundervisning [klasse], 90 min. computerøvelser [PCøv], 90 min. regn selv med konsulenter [regn selv] pr. uge fordelt som følger: Kort dag: 8.00-9.00 for, 9-10.30 regn selv, 10.30-12.00 klasse. Lang dag: 8.30-10.00 for, 10.00-14.15 90 min PCøv i perioden, 14.15-15.15 for, 15.30-17.00 klasse. Normalskemaet kan fraviges i visse uger fx pga. større projektforløb.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 45,5
Teoretiske øvelser 21
Praktiske øvelser 10,5
Eksamen 3
Forberedelse 126
Total 206,0

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering
Afsluttende 3 timers skriftlig prøve vægtes 70 %.
Aflevering af 6 opgavesæt, hvoraf de 4 bedste tæller 30%. Det er ikke obligatorisk at aflevere opgaverne, men ikke afleverede sæt tæller 0 point.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Skriftlige hjælpemiddler tilladt.
Elektroniske hjælpemidler som lommeregnere eller computere kun tilladt i de sidste 90 minutter.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.

Reeksamen

Tre timers skriftlig prøve. Efter prøven udregnes to pointtal - et hvor den skriftlige prøve tæller 100% og et hvor den skriftlige prøve tæller 70% og opgaverne som er afleveret i løbet af kurset tæller 30%. Den endelige karakter baseres på den af de to pointtal som er højest.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende