Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Diskret matematik for førsteårsstuderende (DisRus)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jesper Lützen (6-757e7d836e7749766a7d7137747e376d74)
tlf. 35320741, kontor 04.2.02
 • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAB10005U

Engelsk titel

Discrete Mathematics for first year students (DisRus)

Kursusindhold

 • grundlæggende matematisk metode
 • logik
 • tælleproblemer
 • relationer
 • funktioner
 • træer
 • indledende grafteori
 • permutationer
 • grupper
 • talringe.

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført kurset har den studerende:
 
Viden om emnerne omtalt under kursusindhold

Færdigheder:

 • Foretage beregninger og gøre brug af algoritmer inden for kursets emnekreds, herunder specielt
 • Udføre formelle logiske operationer på matematiske udsagn
 • Genkende forskellige former for relationer og gøre brug af dem
 • Analysere kombinatoriske problemstillinger såvel ved brug af tælleargumenter som algebraiske operationer
 • Genkende forskellige former for grafer og anvende centrale algoritmer knyttet til sådanne
 • Arbejde med rekursive definitioner og løse rekursionsligninger.
 • Kende og gøre brug af begrebet permutation, herunder beregne fortegnet af en sådan.


Kompetencer:

 • Selv formulere simple matematiske argumenter, specielt ved at gøre brug af matematisk induktion og modstridsbeviser.
 • Forstå grundlæggende matematisk aksiomatik og isomorfibegrebet samt gøre konkret brug af disse i forbindelse med grupper og talringe.

Anbefalede faglige forudsætninger

Gymnasialt A-niveau i matematik

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

5 timers forelæsning og 4 timers øvelserstimer om ugen i 9 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 45
Teoretiske øvelser 36
Forberedelse 125
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Løbende evaluering med bedømmelse givet for en samlet vurdering af 3 hjemmeopgaver og 2 multiple-choice prøver. Prøverne afholdes i undervisningstiden under tilsyn. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.
De to prøver tæller hver 1/4 og de tre projektopgaver tæller hver 1/6.
Desuden kræves det at den studerende er aktiv i fremlæggelsen af et bevis til øvelserne.

Hvis bare en af hjemmeopgaverne ikke afleveres gives karakteren -3 for hele kurset. Hvis den studerende ikke er aktiv i fremlæggelsen af et bevis til øvelserne gives karakteren -3 for hele kurset.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.

Reeksamen

En halv times mundtlig eksamen med en halv times forberedelsestid. Alle hjælpemidler er tilladt under forberedelsestiden. Ved eksamen kan den studerende medbringe en huskeseddel på højst en side som kan konsulteres.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende