Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Analyse 0 (An0)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Ernst Hansen (8-6f7c726b787d6f784a776b7e7238757f386e75)
  • Søren Eilers (6-6d71746d7a7b4875697c7036737d366c73)
Telefon 35 32 07 73, kontor 04.3.13
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA09041U

Engelsk titel

Analysis 0 (An0)

Kursusindhold

1. Funktioner fra flere variable ind i flere variable: kontinuitet og differentiabilitet.
2. Ekstremumsundersøgelse for funktioner af flere variable, herunder optimering under glatte bibetingelser.
3. Lineære differentialligninger med konstante koefficienter
4. Riemannintegralet
5. Kurve- og fladeintegraler
6. Stamfunktionsproblemet i flere variable
7. Vektoranalyse

Målbeskrivelse

Viden:

Kende en række klassiske uligheder om de elementære reelle
funktioner, og kunne anvende disse rutinemæssigt
i nye sammenhænge.

Kende en række klassiske grænseværdiresultater om de elementære
reelle funktioner, og kunne anvende disse rutinemæssigt
i nye sammenhænge.

Færdigheder:

Kunne håndtere den matematiske analyses grænseværdibegreb med
håndværksmæssig sikkerhed, og kunne opstille nye definitioner ved
hjælp at grænseværdibegrebet.

Kunne udlede hovedsætningerne om kontinuerte funktioner og kunne
anvende dem rutinemæssigt til at vise simple eksistens-resultater.

Kunne forbinde differentiabilitetsbegreber i flere variable med
lineær algebra, herunder at kunne gennemføre
ekstremumsundersøgelser i flere dimensioner (både med og uden
bibetingelser) og kunne løse simple koblede differentialligninger
ved diagonaliseringsmetoder.

Kunne udvikle Riemann-integralet i såvels dets simple form som i
variationer (plan- og rumintegraler, kurveintegraler,
fladeintegraler).

Kunne redegøre for sammenhængen mellem variationer af
Riemann-integralet og variationer af stamfunktionsbegrebet, og at
kunne udregne konkrete integraler ved hjælp af disse sammenhænge,
f.eks. i form af potentialer, reduktion til simple
Riemann-integraler, og vektoranalysens hovedsætninger.

Kompetencer:

  Kunne analysere problemstillinger fra den flerdimensionale
  matematiske analyse, herunder at kunne vurdere relevansen af
  differential- og integralregning i konkrete sammenhænge.

Anbefalede faglige forudsætninger

Introduktion til matematik (MatIntro), Lineær Algebra (LinAlg)

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i datalogi

Bacheloruddannelsen i fysik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

5 timers forelæsning og 5 timers øvelser per uge i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 35
Teoretiske øvelser 35
Forberedelse 105
Eksamen 31
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 minutter
30 minutter mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelse

Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler tilladt

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt ved forberedelsen.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Det er et krav for at deltage i reeeksamen at to ud af tre opgavesæt
fra kurset er godkendte og gyldige. Hvis opgavesættene ikke blev godkendt i
det ordinære kursusforløb, kan de genafleveres til bedømmelse senest
14 dage før første dag i reeksamensperioden.

Reeksamensform: samme som ordinær

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende