Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Diskret Matematik (DIS)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Asger Dag Törnquist (6-687a6e6c797b4774687b6f35727c356b72)
tlf. +45 35 32 07 48, kontor 04.2.17
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA09025U

Engelsk titel

Discrete Mathematics (DIS)

Kursusindhold

 

1. Logik, sandhedstavler. Beviser og aksiomatiske strukturer.
2. Mængder og mængdeoperationer på logisk grundlag.
3. De naturlige tal, specielt induktionsbeviser, Euklids algoritme.
4. Relationer, specielt ordnings- og ækvivalensrelationer.
5. Funktioner, surjektivitet, injektivitet.
6. Tælleproblemer, kombinatorik, binomialkoefficienter.
7. Permutationer, cykelfremstilling, fortegn.
8. Regning med restklasser.
9. Kompositionsregler, indledende gruppeteori.
10. Egenskaber ved de reelle tal: Legemsaksiomer, ordning og supremumsegenskaben.
11. Indledende grafteori.
12. Polynomier og deres division.

 

Målbeskrivelse

Viden: Forklare definitionerne på de i kurset indgående begreber og operere sikkert med dem. Forklare det faglige indhold beskrevet i indholdsfortegnelsen på en indsigtsfuld måde. Opnå indgående kendskab til mulige matematiske bevismetoder.

Færdigheder: Løse problemer inden for kursets emnekreds. Selv lave beviser for sætninger indenfor kursets emnekreds. Formulere matematiske argumenter skriftligt og mundtligt.

Kompetencer: Analysere et stykke matematik inklusive beviserne. Vurdere forskellige bevisstrategier.

Anbefalede faglige forudsætninger

Introduktion til matematik (MatIntro) og Lineær algebra (LinAlg).

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Bacheloruddannelsen i fysik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

5 timers forelæsninger og 3 timers øvelser om ugen i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 35
Forberedelse 60
Eksamen 35
Teoretiske øvelser 70
Vejledning 6
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
med 20 min. forberedelse

Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler tilladt

I forberedelsestiden kan alle skriftlige hjælpemidler benyttes. Under den mundtlige eksamen må den studerende støtte sig til en selvlavet disposition, men må ikke bruge andre hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Som den ordinære eksamen. Hvis kursets 2 obligatoriske opgavesæt ikke er godkendte og gyldige skal de(n) ikke-godkendte opgavesæt genafleveres senest to uger før begyndelsen af re-eksamensugen. Opgavesættene skal være godkendt inden re-eksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende