Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Sandsynlighedsregning og Statistik (SS)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Ernst Hansen (8-707d736c797e70794b786c7f73397680396f76)
 • Helle Sørensen (5-706d74746d4875697c7036737d366c73)
 • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA09014U

Engelsk titel

Probability Theory and Statistics (SS)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Sandsynlighed, betinget sandsynlighed og stokastisk uafhængighed. Stokastiske variable, middelværdi og varians, transformation. Diskrete og kontinuerte fordelinger.  Simultane og marginale fordelinger. Transformationer af uafhængige normalfordelte variable. 
 • Estimation og konfidensintervaller.  Estimation i binomialfordelingen. Statistisk analyse af en og to normalfordelte stikprøver. Lineær regression.
 • Simulation.
 • Introduktion til det statistiske programsystem R.

Målbeskrivelse

Kompetencer:

 • Kunne opbygge simple statiske modeller, kunne vurdere deres relevans for at  afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerheder om de konklusioner, der drages. 
 • Kunne opbygge og fortolke simple simulationseksperimenter der undersøger egenskaber ved stokastiske variable eller estimatorer.

 

Færdigheder:

 • Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder for diskrete stokastiske variable. 
 • Udlede marginale tætheder og gennemføre simple transformationer for kontinuerte stokastiske variable. Udlede momentresultater for diskrete og kontinuerte stokastiske variable.  
 • Gennemføre estimation, beregning af konfidensintervaller og modelkontrol i simple normalfordeleringsmodeller, herunder et- og to-stikprøveproblemer og lineær regression, både formelmæssigt og vha. R.
 • Gennemføre simple simulationseksperimenter i R med henblik på at undersøge egenskaber ved stokastiske variable og egenskaber ved estimatorer.

 
Viden:

 • Opstille de basale aksiomer for et sandsynlighedsfelt og gennemføre udregninger af sandsynligheder baseret på elementære principper såsom loven om total sandsynlighed og Bayes' formel. 
 • Redegøre for relationen mellem de basale aksiomer for et sandsynlighedsfelt og formuleringer ved hjælp af stokastiske variable.  Specielt at kunne forklare 'fordelingen' af en stokastisk variabel, herunder middelværdi og varians.
 • Redegøre for statistiske grundbegreber (statistisk model, estimation og konfidensintervaller) i forbindelse med normalfordelingsmodeller.

Anbefalede faglige forudsætninger

Introduktion til matematik (MatIntro)

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Bacheloruddannelsen i datalogi

Bacheloruddannelsen i fysik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

4 timers forelæsning + 4 timers øvelser om ugen i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 28
Forberedelse 119
Eksamen 31
Total 206

Eksamen

Prøveform

Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed, og egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

 

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Det er et krav for at deltage i reeeksamen at kursets obligatoriske projekt er godkendt og gyldigt. Hvis projektet ikke blev godkendt i det ordinære kursusforløb, kan det genafleveres til bedømmelse senest 14 dage før første dag i reeksamensperioden.

Reeksamensform: samme som ordinær

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende