Statistik for biokemikere (StatBK)

Kursusindhold

Beskrivende statistik, normalfordelingen, analyse af en og to stikprøver, variansanalyse, lineær og ikke-lineær regression, introduktion til R.

Engelsk titel

Statistics for Biochemistry (StatBK)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i fysik

Målbeskrivelse

Viden:

 • Forståelse af de statistiske grundbegreber: statistisk model, estimation, konfidensintervaller, hypotesetest, prædiktio, modelkontrol
 • Fortolkning af statistiske modeller og de indgående parametre, herunder hovedeffekter og vekselvirkninger i variansanalysemodeller og koefficienterne i regressionsmodeller
 • Fortolkning af estimater, hypoteser, hypotesetest, konfidens- og prædiktionsintervaller
 • Håndtering af det statistiske symbolsprog
 • Kendskab til multiple test
 • Kendskab til effekten af datatransformationer


Færdigheder:

 • Opstille biokemisk relevante statistiske modeller - i særlig grad normalfordelingsmodeller - hvor en eller flere faktorer kan påvirke en observabel størrelse.
 • Analysere et datamateriale ved statistiske modeller og fortolke resultaterne. Herunder hører at kunne estimere og lave konfidensintervaller for parametrene i modellen og
  at kunne udføre og fortolke resultaterne af formelle test
 • Validere modeller og modelforudsætninger (modelkontrol)
 • Anvende programmet R til analyse, herunder fortolke output i relation til ovenstående mål.


Kompetencer:

 • Udføre statistiske analyser på egne datasæt og vurdere analysens validitet
 • Vurdere resultaterne af simple statistiske analyser udført og beskrevet af andre, fx. i biokemiske artikler, og vurdere validiteten af analyserne

 

5 timers forelæsninger, 4 timers øvelser samt 1 lektiecafe-time om ugen i 7 uger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Projektarbejde
 • 25
 • Forberedelse
 • 108
 • Total
 • 206