Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Statistik for biokemikere (StatBK)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Nina Munkholt Jakobsen (8-7078716e6b726f77437064776b316e7831676e)
 • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA08015U

Engelsk titel

Statistics for Biochemistry (StatBK)

Kursusindhold

Beskrivende statistik, normalfordelingen, analyse af en og to stikprøver, variansanalyse, lineær og ikke-lineær regression, introduktion til R.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Forståelse af de statistiske grundbegreber: statistisk model, estimation, konfidensintervaller, hypotesetest, prædiktio, modelkontrol
 • Fortolkning af statistiske modeller og de indgående parametre, herunder hovedeffekter og vekselvirkninger i variansanalysemodeller og koefficienterne i regressionsmodeller
 • Fortolkning af estimater, hypoteser, hypotesetest, konfidens- og prædiktionsintervaller
 • Håndtering af det statistiske symbolsprog
 • Kendskab til multiple test
 • Kendskab til effekten af datatransformationer


Færdigheder:

 • Opstille biokemisk relevante statistiske modeller - i særlig grad normalfordelingsmodeller - hvor en eller flere faktorer kan påvirke en observabel størrelse.
 • Analysere et datamateriale ved statistiske modeller og fortolke resultaterne. Herunder hører at kunne estimere og lave konfidensintervaller for parametrene i modellen og
  at kunne udføre og fortolke resultaterne af formelle test
 • Validere modeller og modelforudsætninger (modelkontrol)
 • Anvende programmet R til analyse, herunder fortolke output i relation til ovenstående mål.


Kompetencer:

 • Udføre statistiske analyser på egne datasæt og vurdere analysens validitet
 • Vurdere resultaterne af simple statistiske analyser udført og beskrevet af andre, fx. i biokemiske artikler, og vurdere validiteten af analyserne

 

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i fysik

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

5 timers forelæsninger, 4 timers øvelser samt 1 lektiecafe-time om ugen i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 3
Forelæsninger 35
Teoretiske øvelser 35
Projektarbejde 25
Forberedelse 108
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis de obligatoriske projekter ikke er godkendt under kurset skal de(t) ikke godkendte projekt(er) afleveres senest to uger før begyndelsen af re-eksamensugen. De skal godkendes inden re-eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende