Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundlæggende livsforsikringsmatematik (Liv1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mogens Steffensen (6-71736b697277447165786c326f7932686f)
Tlf. +45 35 32 07 89, kontor 04.3.09
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA06067U

Engelsk titel

Basic Life Insurance Mathematics (Liv1)

Kursusindhold

Rentelære; betalingsstrømme; dødelighedsteori; oversigt over de vigtigste forsikringsformer; ækvivalensprincippet; prospektive reserver og differentialligninger for disse; omkostninger; generelle Markovkæder i livsforsikring med anvendelser på invaliditetsforsikring og flerlivsforsikringer; overskud og bonus.

Målbeskrivelse

Viden:
Se indhold

Færdigheder:
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne

  • Definere og analysere Markovprocesser i kontinuert tid og et endeligt tilstandsrum
  • Formalisere forsikringskontrakter ved hjælp af betalingsstrømme knyttet til en Markovproces
  • Karakterisere betingede forventede nutidsværdier og momenter af betalingsstrømme med deterministiske differentialligninger
  • Analysere overskudsdannelsen i livsforsikringskontrakter
  • Diskutere forskellige metoder til tilbageførsel af overskud

Kompetencer:
Kurset skal give de studerende en bred introduktion til de centrale dele af den livsforsikringsmatematiske teori, med hovedvægt på modelanalyse af den risiko, der overtages af en forsikringsgiver ifølge en livsforsikringskontrakt eller en bestand af sådanne kontrakter.

Anbefalede faglige forudsætninger

Analyse 1 (An1), Stokastiske processer (Stok), Mål- og integralteori (MI) og Forsikring og jura (Forsk&Jura1) eller tilsvarende

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

6 forelæsninger og 4 øvelsestimer om ugen i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 133
Teoretiske øvelser 28
Eksamen 3
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

30 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse og uden skriftlige hjælpemidler

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende