Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Algebra 1 (Alg1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Ian Kiming (6-74727672777049766a7d7137747e376d74)
Telefon + 45 35 32 07 58, kontor 04.2.18
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA06066U

Engelsk titel

Algebra 1 (Alg1)

Kursusindhold

Grupper, diedergrupper, symmetriske og alternerende grupper, matrixgrupper, homomorfier og isomorfier, undergrupper, cykliske grupper og cykliske undergrupper, frembragte undergrupper, sideklasser, normale undergrupper, faktorgrupper, isomorfisætningerne, gruppevirkninger, Sylows sætninger, direkte produkter,  endeligt frembragte abelske grupper, semidirekte produkter

Målbeskrivelse

Viden: Forklare definitionerne på de i kurset indgående begreber og operere sikkert med dem. Forklare det faglige indhold beskrevet i indholdsfortegnelsen på en indsigtsfuld måde.

Færdigheder: Løse problemer inden for kursets emnekreds. Selv lave beviser for sætninger indenfor kursets emnekreds.

Kompetencer:  Anvende abstrakte resultater inden for det faglige indhold, herunder Sylows sætninger og struktursætningen for endeligt frembragte abelske grupper, på konkrete problemstillinger, og argumentere med simple abstrakte begreber inden for gruppeteorien.

Anbefalede faglige forudsætninger

Diskret matematik (Dis) og Lineær algebra (LinAlg) eller tilsvarende.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik                                     Bacheloruddannelsen i fysik                                               Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

3+3 timers forelæsninger og 3 timers øvelser pr. uge i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 112
Teoretiske øvelser 21
Eksamen 25
Vejledning 6
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Mundtlig prøve af ca. 1/2 times varighed uden forberedelse og uden hjælpemidler, i spørgsmål svarende til typiske skriftlige opgaver

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende