Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Operationsanalyse 1 (OR1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Trine Krogh Boomsma (5-7a786f746b4673677a6e34717b346a71)
 • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA05087U

Engelsk titel

Operations Research 1 (OR1)

Kursusindhold

Teoretiske optimeringsteknikker:

 • Lineære programmeringsproblemer (LP).
 • Stærk og svag dualitet.
 • Algoritmer til løsning af lineære programmeringsproblemer (primal simplex, dual simplex, degeneration).
 • Netværksproblemer: Algoritmisk løsning og omskrivning til LP.
 • Introduktion til lineære programmeringsproblemer med heltalsvariable (IP, BIP, MIP).
 • Introduktion til ikke-lineær optimering.


Modellering:

 • Introduktion til modellering af konkrete problemer gennem eksempler.
 • Opstilling af model for et lineært programmeringsproblem.
 • Modellering af logiske udsagn vha. binære variable.


Praktisk løsning:

 • Algoritmisk løsning af konkrete problemer gennem små eksempler.
 • Implementering og løsning af optimeringsproblemer ved brug af softwarepakker som eksempelvis R, GAMS eller lign.


Efterbehandling af løsning:

 • Fortolkning af resultater.
 • Sensitivitetsanalyse.
 • Samspil mellem teori og praksis.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at:

 • have erhvervet viden om matematiske modeller for en række klassiske optimeringsproblemer, de tilhørende algoritmer og disses egenskaber mht. regnekapacitet og konvergensforhold;
 • have tilegnet sig færdigheder i at opstille matematiske optimeringsmodeller for praktiske problemstillinger, beskrive tilhørende algoritmer og udføre beregninger med algoritmerne på små eksempler samt at løse optimeringsproblemer ved brug af et optimeringsværktøj som eksempelvis R eller GAMS;
 • have opnået kompetencer inden for formulering og diskussion af optimeringsmodeller for praktiske problemstillinger, herunder argumentation for valg af relevante modelklasser og løsningsmetoder.

Anbefalede faglige forudsætninger

Lineær Algebra (LinAlg) eller lignende.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Trine Krogh Boomsma

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

2 x 2 timers forelæsninger, 2 x 2 timers øvelser og op til 4 timers projektarbejde om ugen i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Praktiske øvelser 28
Projektarbejde 60
Forberedelse 87
Eksamen 3
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.

Reeksamen

Samme som ordinær.

Hvis 10 eller færre studerende er tilmeldt, afholdes i stedet en 30 minutters mundtlig eksamen med forberedelsestid og med alle skriftlige hjælpemidler. Flere interne bedømmere.

Indstillingskrav til reeksamen: Hvis de to projektopgaver ikke er godkendt i løbet af kurset skal de genafleveres senest to uger inden reeksamensugen. De skal godkendes inden reeksamen.
 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende