Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Mikroøkonomi 2: Imperfektioner i markedet (MikØk2)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Frederik Roose Øvlisen (22-6f7b6e6d6e7b7274377b78787c6e37787f75727c6e77496e6c787737747e376d74)
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA05081U

Engelsk titel

Microeconomics 2: Market Imperfections (MikØk2)

Kursusindhold

Dette kursus omhandler ikke-kooperativ sptilteori, dynamiske oligopoler, eksternaliteter og offentlige goder, assymetrisk information herunder adverse selection og moral hazard.

Målbeskrivelse

Viden om:

Kurset introducerer den mikroøkonomiske teori ved ufuldkomne markeder. Ikke-kooperativ spilteori introduceres og bruges til at analysere oligopoler. Derudover gennemgås modeller ved asymmetrisk information, market matching, eksternaliteter, adverse selektion og moral hazard. Modeller og ideer omkring adfærdsøkonomi præsenteres sideløbende med den klassiske spilteori og økonomiske eksperimenter anvendes i undervisningen.

Færdigheder i at:

  • Løse spilteoretiske modeller og modeller ved ufuldkomne markeder.
  • Udledning af modellernes forudsigelser.
  • Anvende spilteoretisk argumentation.
  • Løse generelle ikke-kooperativ spilteoretiske modeller.
  • Løse oligopolske markeds modeller.

Kompetencer til at:

Anvende analytisk spilteori og økonomisk argumentation ved strategiske beslutninger.

Bruge modellerne til at forudsige adfærd og udkom ved strategiske opstillinger.

Anbefalede faglige forudsætninger

Mikroøkonomi 1 (MikØk1), Mål- og integralteori (MI)

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Fra Økonomisk Institut

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

5 timers forelæsninger og 3 timers øvelser per uge i 7 uger

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 35
Teoretiske øvelser 21
Eksamen 32
Forberedelse 98
Praktiske øvelser 20
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 32 timer
32 timers tag-hjem eksamen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

30 minutters mundtlig prøve med forberedelsestid. Skriftlige hjælpemidler er tilladt under forberedelsestiden. Under eksaminationen er det tilladt at medbringe et talepapir/en huskeseddel.
Hvis de to obligatoriske afleveringer ikke er godkendt inden den ordinære eksamen skal de(n) ikke-godkendte opgave(r) genafleveres senest to uger inden re-eksamensugens begyndelse. Afleveringerne skal godkendes inden re-eksamen.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende