Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Regnskab og jura (Regn&Jura2)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mogens Steffensen (6-7678706e777c49766a7d7137747e376d74)
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA05077U

Engelsk titel

Accounting and Law (Regn&Jura2)

Kursusindhold

En oversigt over regnskabs- og tilsynsstandarder inden for forsikring.

Målbeskrivelse

Viden om den regnskabs- og tilsynslovgivning, som danner rammen for forsikringserhvervet.

Færdigheder: Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne
redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for regulering af og tilsyn med en forsikringsvirksomhed; Redegøre for grundlæggende principper i regnskabsførelse; Redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for regnskabsførelse i en forsikringsvirksomhed

Kompetencer: At give den studerende indsigt i den regnskabs- og tilsynslovgivning som danner rammen for forsikringserhvervet

Anbefalede faglige forudsætninger

Forsikring og jura eller tilsvarende.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

eksterne undervisere

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

6 timers forelæsninger per uge i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Eksamen 1
Forberedelse 163
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Ingen forberedelse

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Samme som ordinære

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende