Statistik 1 (Stat1)

Kursusindhold

Statistiske modeller, likelihoodfunktionen, estimationsteori, hypotesetest, normalfordelinger på vektorrum, lineære normalfordelingsmodeller (herunder lineær og multipel regressionsanalyse, ensidet variansanalyse)

Engelsk titel

Statistics 1 (Stat1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden:

 • Grundig forståelse af likelihoodfunktionen og deraf afledte funktioner
 • Grundig forståelse af den flerdimensionale normale fordeling
 • Grundig forståelse af de teoretiske aspekter vedr. den lineære normale model
 • Forståelse af mulige anvendelser af den lineære normale model, især regression og simpel variansanalyse
 • Basalt kendskab til anvendelse af simulation som redskab
 • Basalt kendskab til den statistiske programpakke R 


Færdigheder:

 • Benytte teorien for den flerdimensionale normalfordeling
 • Opstille og analysere generelle statistiske modeller, herunder udlede likelihoodfunktioner og deraf afledte funktioner
 • Finde fordelingsmæssige egenskaber for estimatorer, teststørrelser og konfidensintervaller
 • Sammenligne og tage stilling til valg af estimatorer og teststørrelser, både teoretisk og
  vha. simple simulationsstudier
 • Benytte den lineære normale model, herunder opstille relevante modeller, udføre estimation, modelkontrol, hypotesetest og beregne konfidensområder
 • Benytte R til analyser og simulationer


Kompetencer:

 • Analysere data vha. den lineære normale model
 • Gennemføre simple statistiske argumenter vedr. estimation, hypotesetest og konfidensintervaller
 • Gennemføre simple simulationseksperimenter

 

5 timers forelæsninger, 4 timers øvelser og 2 timers "lektiecafe" (regn-selv med hjælp fra instruktor) per uge i 7 uger.

Mål- og integralteori (MI)

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal medbringe computer med R til eksamen. Computeren skal have usb-port.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern eksaminator.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 125
 • Total
 • 206