Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Statistik 1 (Stat1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Helle Sørensen (5-6a676e6e67426f63766a306d7730666d)
Telefon +45 35 32 07 88, kontor 04.3.17
 • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA05056U

Engelsk titel

Statistics 1 (Stat1)

Kursusindhold

Statistiske modeller, likelihoodfunktionen, estimationsteori, hypotesetest, normalfordelinger på vektorrum, lineære normalfordelingsmodeller (herunder lineær og multipel regressionsanalyse, ensidet variansanalyse)

Målbeskrivelse

Viden:

 • Grundig forståelse af likelihoodfunktionen og deraf afledte funktioner
 • Grundig forståelse af den flerdimensionale normale fordeling
 • Grundig forståelse af de teoretiske aspekter vedr. den lineære normale model
 • Forståelse af mulige anvendelser af den lineære normale model, især regression og simpel variansanalyse
 • Basalt kendskab til anvendelse af simulation som redskab
 • Basalt kendskab til den statistiske programpakke R 


Færdigheder:

 • Benytte teorien for den flerdimensionale normalfordeling
 • Opstille og analysere generelle statistiske modeller, herunder udlede likelihoodfunktioner og deraf afledte funktioner
 • Finde fordelingsmæssige egenskaber for estimatorer, teststørrelser og konfidensintervaller
 • Sammenligne og tage stilling til valg af estimatorer og teststørrelser, både teoretisk og
  vha. simple simulationsstudier
 • Benytte den lineære normale model, herunder opstille relevante modeller, udføre estimation, modelkontrol, hypotesetest og beregne konfidensområder
 • Benytte R til analyser og simulationer


Kompetencer:

 • Analysere data vha. den lineære normale model
 • Gennemføre simple statistiske argumenter vedr. estimation, hypotesetest og konfidensintervaller
 • Gennemføre simple simulationseksperimenter

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Mål- og integralteori (MI)

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

5 timers forelæsninger, 4 timers øvelser og 2 timers "lektiecafe" (regn-selv med hjælp fra instruktor) per uge i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 4
Forelæsninger 35
Teoretiske øvelser 42
Forberedelse 125
Total 206

Eksamen

Prøveform

Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal medbringe computer med R til eksamen. Computeren skal have usb-port.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern eksaminator.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende