Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Makroøkonomi 1: Introduktion til nationaløkonomi (MakØk1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Niklas Brønager (6-796e6d3a353a43646f7870716c316e7831676e)
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA04034U

Engelsk titel

Macro Economics 1: Introduction to macroeconomics (MakØk1)

Kursusindhold

Dette kursus giver en indføring i makroøkonomisk teori med hovedvægt på det korte sigt. Af emner kan nævnes penge og inflation, IS-LM modellen for både en åben og lukket økonomi, AD-AS modellen for både en åben og lukket økonomi og en introduktion til vækstteori.

Målbeskrivelse

Viden om:

Dette kursus introducerer makroøkonomisk teori. Kurset lægger vægt på både det teoretisk-analytiske og intuitiv fortolkning. De studerende introduceres for teoretiske modeller for niveauet for BNP, ledighed og inflation samt kortsigtsdynamikken i disse variable.

De tre hovedmodeller i kurset er ISLM-modellen, der beskriver økonomien på kort sigt, ASAD-modellen, der beskriver økonomien på mellemlang sigt, og Solow-modellen, der beskriver økonomien på lang sigt.

Færdigheder i at:

  • Definere og anvende relevante makroøkonomiske begreber
  • Forstå, forklare og diskutere modellernes underliggende antagelser
  • Reproducere og illustrere de ligninger, modellerne er bygget op af
  • Relaterer modellerne til givne problemstillinger
  • Forstå, forklarer og diskuterer modellernes resultater i relation til den virkelige verden
  • Forstå generelle økonomiske sammenhænge

Kompetencer til selvstændigt at:

  • Vurdere i hvilken retning givne økonomiske politikker påvirker BNP, ledighed og inflation
  • Løse og forstå mindre makroøkonomiske modeller

Anbefalede faglige forudsætninger

Introduktion til økonomi (ØkIntro) og Mikroøkonomi 1 (MikØk1)

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Fra økonomisk institut

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

6 timers forelæsning og 2 timers øvelser om ugen i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Teoretiske øvelser 14
Eksamen 3
Forberedelse 147
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer

Reeksamen

Samme som ordinær

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende