Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Introduktion til økonomi (ØkIntro)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Frederik Roose Øvlisen (22-6d796c6b6c797072357976767a6c35767d73707a6c75476c6a767535727c356b72)
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA04032U

Engelsk titel

Introduction to Economics (ØkIntro)

Kursusindhold

Forbrugsteori, virksomhedsteori, partiel ligevægt, generel ligevægt, optimalitet og efficiens.

Målbeskrivelse

Viden om:

Dette kursus introducere mikroøkonomisk teori. Kurset indeholder både en teknisk og en intuitiv komponent. Teorien for økonomisk beslutningstagen er fundamentet i dette kursus og vil både blive beskrevet og udledet matematisk.

Kurset begynder med forbrugerteori (herunder inkluderes præferencer, nyttemaksimering og forbrugervalgsteori). De studerende bliver introduceret til Lagrange optimering og lærer hvordan økonomiske agenter optimerer deres forbrug under budgetrestriktioner.

Derefter introduceres konceptet om økonomisk efficient og der undersøges hvordan en sådan efficent kan opnås ved rationale agenter.

Valg under usikkerhed og over tid, er også undersøgt før kurset fokuserer på hvordan virksomheder fastsætter pris og mængde – både individuelt og samlet. Både markeder under fuld konkurrence, og monopolistiske og duopolistiske markeder undersøges. Derudover introduceres aktionsteori og nogle af ideerne indenfor spilteori.

Færdigheder i at:

  • Vise indsigt omkring centrale spørgsmål af begreber og teori inden for: Forbrugere, virksomheder, partielle og generelle ligevægtsmodeller.
  • Anvende økonomisk ræsonment til abstrakte såvel som konkrete problemer
  • Være kendt med økonomisk notation og perspektivering
  • Løse modeller af forbruger- og virksomhedsoptimering
  • Være kendt med teoretisk økonomisk modellering
  • Til nogen grad at diskutere fordele og ulemper ved de forskellige modeller

Kompetencer til selvstændigt at:

  • Bruge økonomiske termer og notationer.
  • Matematisk løse økonomiske optimeringsproblemer.

Anbefalede faglige forudsætninger

Matematik på A-niveau

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Fra Økonomisk Institut

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

5 timers forelæsning og 4 timers øvelser om ugen i 9 uger.

Kapacitet

Ingen begræsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 35
Teoretiske øvelser 21
Forberedelse 98
Praktiske øvelser 52
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Eksamen består af fire hjemmeopgaver som afleveres i løbet af blokken. Den studerende består kurset hvis og kun hvis alle hjemmeopgaver bestås. Der er mulighed for genaflevering af de tre første opgaver.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer

Reeksamen

Genaflevering af ikke godkendte opgaver. Deadline fredag i reeksamensugen klokken 13.00. Alle hjælpemidler tilladt.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende