Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Forsikring og jura (Forsik&Jura1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jostein Paulsen (7-7075797a6b6f744673677a6e34717b346a71)
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: NMAA04024U

Engelsk titel

Insurance and Law (Forsik&Jura1)

Kursusindhold

Grundlæggende renteberegninger
Grundlæggende sannsynlighedsteori
Betinget sandsynlighet, fordeling og middelværdi
Beregning af nutidsværdier for elementære et-livs-forsikringer
Beregning af middelværdier for sammensatte skadefordelinger i skadeforsikring.
Kundskab om det lovgivningsmæssige miljø for forsikringsaftaler

Målbeskrivelse

Viden: Basale begreber inden forsikringsmatematik og forsikringsjura
Færdigheder: Den studerende vil kende til grundlæggende forsikringsmatematik og vil kunne redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for forsikringsaftaler
Kompetencer: Et grundlag for videre studier i forsikringsmatematik

Anbefalede faglige forudsætninger

LinAlg og SS eller tilsvarende.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Matematik og Datalogi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

6 timers forelæsninger og 4 timers øvelser om ugen i 7 uger.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 3
Forberedelse 133
Forelæsninger 42
Teoretiske øvelser 28
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 15 minutter
Først skriftlig prøve i forsikringsmatematik og dernæst mundtlig prøve i jura uden forberedelsestid. Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering hvor den skriftlige prøve tæller to trediedele og den mundtlige prøve en trediedel. Hvis den skriftlige prøve er vurderet til -3 kan eksaminanden ikke bestå kurset.

Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler tilladt

Til den skriftlige eksamen må man medbringe alle skriftlige hjælpemidler. Den mundtlige eksamen er uden hjælpemidler.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer ved den skriftlige prøve.
Flere interne bedømmere ved den mundtlige prøve

Reeksamen

Mundtlig reeksamen 30 minutter uden forberedelse og uden hjælpemidler, og med flere interne bedømmere. Hvis den skriftlige del af den ordinære eksamen er bestået kan den genbruges ved reeksamen. Hvis den skriftlige prøve ikke genbruges dækker den mundtlige reeksamen både forsikringsmatematik og jura.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende