Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Introduktion til medicinalkemi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mikael Bols (4-65726f7643666b6870316e7831676e)
  • Kemisk Institut
  • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Kursusnummer: NKEB16004U

Engelsk titel

Introduction to Medicinal Chemistry

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i medicinalkemien. Der gives en grundlæggende beskrivelse for hovedmåderne hvorpå lægemidler virker samt de vigtigste typer af lægemidler. Emner der behandles:

- Enzyminhibitorer. Funktion og virkemåde.

- Receptorer og deres antagonister og agonister.

- Vigtige klasser af lægemidler såsom antibiotika, opioider, antivirale stoffer m.m.

- Lægemiddeludvikling

- QSAR og kombinatorisk kemi.

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give en teoretisk indføring i medicinalkemien således at de studerende får et grundlæggende overblik hvorledes lægemidler virker, udvikles og de vigtigste klasser af lægemidler.

 

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

 

Viden

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- Have kendskab til enzyminhibitorer 

- Beskrive kombinatorisk kemi

- Udvise overblik over gængse kemiske reaktioner i bioorganisk kemi

- Reflektere over anvendelsen af biopolymerer (peptider, kulhydrater og oligonucleotider) samt af medicinalkemi

 

 

Færdigheder

- Anvende reaktionsmekanismer til løsning af enkle bioorganisk-kemiske og medicinal-kemiske reaktioner

- Arbejde i laboratorium med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes i bioorganisk kemi og lægemiddelkemi

- formidle viden skriftligt om problemstillinger inden for den bioorganiske kemis delområder samt medicinalkemi

 

Kompetencer

- Samarbejde med medstuderede om gennemførsel og afrapportering af laboratorieforsøg

- Udføre simple bioorganiske-kemiske reaktioner gennem brug af enhedsprocesser

Anbefalede faglige forudsætninger

Kompetencer svarende til:
LKEB10085 Organisk kemi og spektroskopi
LKEA10108 Almen Kemi for biovidenskab
LKEA10109 Organisk Kemi for biovidenskab
Derudover biokemi eller tilsvarende.

Bemærkninger

kurset er obligatorisk for specialiseringen i medicinalkemi på bacheloruddannelsen i kemi

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i biokemi
Kandidatuddannelsen i biologi-bioteknologi

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Mikael Bols
John Nielsen

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, studenteraktiverende forelæsninger og eksaminatorier

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Angives på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 16
Teoretiske øvelser 26
Forberedelse 163,5
Eksamen 0,5
Total 206,0

Eksamen (Eksamen)

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Eksamen er mundtlig (30 minutter) og består dels af eksamination i en 2 dage tidligere udleveret videnskabelig artikel samt eksamination i et tilfældigt udtrukket emne fra pensum. Listen af emner der kan trækkes opgives på forhånd. Der er ingen forberedelsestid.

Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler tilladt

Lægebøger, noter artikler og lignende må medtages.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

- Overblik over medicinalkemien

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- Kendskab til vigtige lægemiddel grupper som er behandlet i kursuspensum

- Overblik over lægemiddel-udvikling

- Beskrive kombinatorisk kemi

- Kendskab til Qsar

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

mundtlig reeksamen, gennemføres som ovenfor

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende