Introduktion til medicinalkemi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i medicinalkemien. Der gives en grundlæggende beskrivelse for hovedmåderne hvorpå lægemidler virker samt de vigtigste typer af lægemidler. Emner der behandles:

- Enzyminhibitorer. Funktion og virkemåde.

- Receptorer og deres antagonister og agonister.

- Vigtige klasser af lægemidler såsom antibiotika, opioider, antivirale stoffer m.m.

- Lægemiddeludvikling

- QSAR og kombinatorisk kemi.

Engelsk titel

Introduction to Medicinal Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i biokemi
Kandidatuddannelsen i biologi-bioteknologi

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give en teoretisk indføring i medicinalkemien således at de studerende får et grundlæggende overblik hvorledes lægemidler virker, udvikles og de vigtigste klasser af lægemidler.

 

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

 

Viden

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- Have kendskab til enzyminhibitorer 

- Beskrive kombinatorisk kemi

- Udvise overblik over gængse kemiske reaktioner i bioorganisk kemi

- Reflektere over anvendelsen af biopolymerer (peptider, kulhydrater og oligonucleotider) samt af medicinalkemi

 

 

Færdigheder

- Anvende reaktionsmekanismer til løsning af enkle bioorganisk-kemiske og medicinal-kemiske reaktioner

- Arbejde i laboratorium med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes i bioorganisk kemi og lægemiddelkemi

- formidle viden skriftligt om problemstillinger inden for den bioorganiske kemis delområder samt medicinalkemi

 

Kompetencer

- Samarbejde med medstuderede om gennemførsel og afrapportering af laboratorieforsøg

- Udføre simple bioorganiske-kemiske reaktioner gennem brug af enhedsprocesser

Forelæsninger, studenteraktiverende forelæsninger og eksaminatorier

Angives på Absalon

Kompetencer svarende til:
LKEB10085 Organisk kemi og spektroskopi
LKEA10108 Almen Kemi for biovidenskab
LKEA10109 Organisk Kemi for biovidenskab
Derudover biokemi eller tilsvarende.

kurset er obligatorisk for specialiseringen i medicinalkemi på bacheloruddannelsen i kemi

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksamen er mundtlig (30 minutter) og består dels af eksamination i en 2 dage tidligere udleveret videnskabelig artikel samt eksamination i et tilfældigt udtrukket emne fra pensum. Listen af emner der kan trækkes opgives på forhånd. Der er ingen forberedelsestid.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Lægebøger, noter artikler og lignende må medtages.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

- Overblik over medicinalkemien

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- Kendskab til vigtige lægemiddel grupper som er behandlet i kursuspensum

- Overblik over lægemiddel-udvikling

- Beskrive kombinatorisk kemi

- Kendskab til Qsar

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Teoretiske øvelser
 • 26
 • Forberedelse
 • 163,5
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 206,0