Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KemiM1: Introduktion til miljøkemi og kemi i naturen

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Matthew Stanley Johnson (3-73797046696e6b7334717b346a71)
Matthew S. Johnson, msj@kiku.dk
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB14016U

Engelsk titel

Introduction to Environmental Chemistry

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at gøre de studerende bekendte med miljøkemi, herunder Jorden, miljøets dynamik, sfærerne (litosfæren, hydrosfæren, atmosfæren og biota), atmosfærekemi, grundstoffernes kredsløb, industriprocesser, energi og klima.

Målbeskrivelse

Viden:

forstå grundstoffernes kredsløber

forstå væsentlige træk af kemien i atmosfæren, hydrosfæren, lithosfæren og jord

forstå påvirkning af vigtige industriprocesser på miljøet og kemien bagom klima

 

Færdigheder:

at kunne analysere de kemiske reaktioner, som menneskabt stof undergår i atmosfæren, hydrosfæren og pedosfæren

 

Kompetencer:

at give en kemisk og fysisk beskrivelse af miljøets grundlæggende, naturlige egenskaber

at kunne analysere de kemiske reaktioner, som menneskabt stof undergår i naturen

Anbefalede faglige forudsætninger

Indholdet af MatIntroKem, KemiU1, KemiU2, KemiO, AnvMatKem forudsættes bekendt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelse i kemi

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Underviser

Matthew S. Johnson, msj@kiku.dk
Christian Bender Koch, cbk@chem.ku.dk

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning inkl. Computerøvelser.

Kapacitet

36

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Chemistry and the Environment by Harnung and Johnson, Cambridge University Press 2012.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 1
Eksamensforberedelse 10
Forberedelse 125
Forelæsninger 42
Øvelser 21
Vejledning 7
Total 206

Eksamen (Eksamen i KemiM1)

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Individuel mundtlig eksamen efter godkendelse af afleveringsopgaver. Max 2 min. forberedelsestid og ca. 25 min. mundtlig prøve.

Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

De studerende skal vise, i hvilken grad de opfylder fagets mål

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Eksamensperiode

Block 1

Reeksamen

samme som ordinær eksamen. Indstillingskrav til reeksamen: De syv skriftlige afleveringsopgaver afleveres senest to uger inden tilmelding til reeksamen. Fem af afleveringsopgaverne skal godkendes inden reeksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende