Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Teoretisk fysisk kemi (FysKem1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Stephan P. A. Sauer (5-766478687543666b6870316e7831676e)
 • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB14004U

Engelsk titel

Theoretical Physical Chemistry (FysKem1)

Kursusindhold

Teoretisk kursus i grundlæggende fysisk kemi med hovedvægt på de termodynamiske hovedsætninger, kemisk ligevægt, elektrokemi, transportligninger for gasser og væsker samt kemisk kinetik. Grundlæggende fysisk-kemiske begreber, statistisk termodynamiske tilstandssummer q og Q, første og anden hovedsætning, de termodynamiske energifunktioner, U, H, A og G samt entropi og deres statistik termodynamiske udledning, kemisk potential, blandinger, faseligevægt for blandinger, kemisk ligevægt, ligevægtselektrokemi, transport i gasser og væsker, kemisk kinetik.

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:

 • de termodynamiske variable T og p, de statistisk termodynamiske tildstandsummer q og Q, de termodynamiske funktioner U, S, H, A, G og μ samt deres partielle afledede, det elektrokemiske potentiale E, aktiveringsenergien og hastighedskonstanter af kemiske reaktioner
 • anvendelse af de termodynamiske funktioner til at beskrive faseligevægte og faseovergange i fysisk-kemiske systemer, kemiske reaktioner, spontane processer
 • anvendelsen af hastighedslove til at beskrive kemiske reaktioner

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • angive forudsætningerne for spontane processer, samt redegøre for arbejdet, varmeudviklingen og ændring af de termodynamiske funktioner U, S, H, A og G ved deres forløb
 • angive betingelsen for at en kemisk reaktion er spontan samt udlede massevirkningsloven
 • anvende de statistisk termodynamiske tilstandssummer q og Q til beregning af de termodynamiske funktioner U, S, H, A, G og ligevægtskonstanten af faseligevægte eller kemiske reaktioner
 • anvende de termodynamiske funktioner på elektrolytopløsninger og elektrokemiske reaktioner
 • beregne aktiviteten af en ion i en fortyndet elektrolytopløsning ved hjælp af Debye-Hückel udtrykket
 • opskrive redoxprocessen for en komponent i en elektrokemisk reaktion og dens elektrokemiske potentiale ved hjælp af Nernst's lov
 • beregne kolligative egenskaber af opløsninger
 • opskrive udtryk for et molekyles hastighed og middel fri vejlængde i en gas
 • forklare simple enzym-kontrollerede reaktioner

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • formulere og redegøre for de termodynamiske hovedsætninger
 • definere og redegøre for spontane processers tidsforløb, herunder kemisk kinetik
 • udvælge og anvende relevante teoretiske metoder til løsning af forelagte fysisk-kemiske problemer

Anbefalede faglige forudsætninger

Indeholdet af MatIntroKem, AnvMatKem, KemiBin, KemiU1, KemiU2, KemiO forudsættes bekendt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Stephan P. A. Sauer
Solvejg Jørgensen

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

(Video)Forelæsninger og Regneøvelser

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Bliver oplyst på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
E-læring 30
Holdundervisning 44
Teoretiske øvelser 44
Forberedelse 84
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
bestående af 2 delprøver:
a) Skriftlig prøve 4 timer med opsyn i eksamensuge (vægtes 75%)
b) 7 ugentlige afleveringsopgaver, som bliver bedømt med 0-5 pointer. Ikke til tiden afleverede opgaver giver 0 point. Pointtal fra de 5 bedste afleveringer tælles (vægtes 25%)

Delprøverne behøves ikke at være bestået hver for sig.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

30 minutter mundtlig eksamen, som erstatter alle delprøver af den regulære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende