Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Nano 1 - Introduktion til nanovidenskab

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Thomas Just Sørensen (3-7b717a476a6f6c7435727c356b72)
 • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB14001U

Engelsk titel

Nano 1 - Introduction to Nanoscience

Kursusindhold

I dette kursus introduceres de studerende til den videnskabelige metode og dens konkrete udmøntning i forsøgsplanlægning, analyse og fortolkning af forsøgsresultater samt formidling af opnåede resultater. Kurset har udgangspunkt i et eksperimentelt nanovidenskabeligt forskningsprojekt som den studerende gennemfører i løbet af kurset.

Bemærk at deltagelse i sikkerhedsforelæsningen på anden kursusdag er obligatorisk for at kunne deltage i laboratoriedelen af kursusforløbet.

 

 

Målbeskrivelse

Efter kurset forventes de studerende at have følgende:

Viden om:

 • søgning af faglig information på internettet og fagbiblioteker
 • IT-systemerne på HCØ/KU
 • basal praktisk laboratoriearbejde
 • simpel databehandling af forsøgsresultater
 • laboratoriejournal og udfærdige forsøgsrapporter
 • Simple kemiske og fysiske analyse metoder

 

Færdigheder:

 • fortrolighed med læsning af simple eksperimentelle artikler på engelsk
 • kunne anvende basal viden om biologi, kemi og fysik i nanoteknologisk problemstillinger
 • at kunne anvende IT-systemerne på HCØ/KU
 • sikkerhedsmæssigt forsvarligt at kunne udføre simple nanoteknologiske forsøg
 • at kunne udføre simpel databehandling af forsøgsresultater
 • at kunne skrive laboratoriejournal og udfærdige forsøgsrapport efter nøje krav til formatering og indhold

 

Kompetencer:

 • anvende kursets viden og færdigheder i de videre studier
 • at kunne fremlægge et afgrænset nanoteknologisk emne i en struktureret mundtlig form
 • selvstændigt at kunne finde og tage stilling til information på internettet og fagbiblioteker

 

Bemærkninger

Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden første laboratorieøvelsesgang kontakte den kursusansvarlige med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Thomas Just Sørensen

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser, laboratorieøvelser og fremlæggelse

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Forelæsningsnoter og  forskningsartikler. Alt nødvendigt materiale vil blive gjort tilgængeligt på kursushjemmesiden.

Hvis man ønsker en egentlig lærebog foreslår vi lærebøgerne der anvendes i kurserne KemiOnat og AlmUorg, erhverves til dette kursus.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 50
Forelæsninger 25
Projektarbejde 70
Forberedelse 61
Total 206

Eksamen

Prøveform

Portfolio
Skriftlig aflevering
Kort rapport baseret på data fra øvelsesrapporterne

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere

Reeksamen

Mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopse skrevet over øvelser og rapporter. 20 minutter uden hjælpemidler.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende