Uorganisk kemi 2 (KemiU2)

Kursusindhold

Kvalitativ analyse, uorganisk stofidentifikation, metallers kemi i vandig opløsning, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, støkiometri, uorganisk kemisk nomenklatur, syrer/base-, fældnings- og kompleksdannelsesligevægte, elektrokemi, iongitre, kuglepakninger, kompleksforbindelsers reaktivitet og spektroskopiske egenskaber, isomeri

Engelsk titel

Inorganic Chemistry 2 (KemiU2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte metallers kemi i vandig opløsning
 • strukturen af udvalgte iongitre

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • opstille relevante udtryk for ligevægte herunder syre/base-, kompleksdannelses- og opløselighedsligevægte og på baggrund heraf beregne koncentrationen af de involverede species
 • beregne ligevægtskonstanter og standardelektrodepotentialer ud fra relevante standardelektrodepotentialer og ligevægtskonstanter
 • udføre simple kvalitative eksperimenter i semimikromålestok
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • beskrive vekselvirkningen mellem metalioner og ligander under anvendelse af begrebet hård/blød

 Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • sammenligne forskellige former for kuglepakninger
 • forudsige og diskutere koordinationsforbindelsers elektronstruktur på kvalitativt niveau i sammenhæng med forbindelsernes rumlige struktur og spektroskopiske egenskaber
 • diskutere isomeriforhold i koordinationsforbindelser

 

videoforelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Der henvises til Absalon

Indholdet af kurset KemiU1 forudsættes bekendt

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
a. Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn (vægtes 60 %)
b. 7 skriftlige afleveringsopgaver (1 ugentlig i undervisningsuge 2-8). Kun bedømmelsen af de 5 bedste afleveringsopgaver tæller med i den samlede bedømmelse (vægtes 40 %)
c. 6 laboratorieøvelser (bestået/ikke bestået)

Delprøve a) skal være bestået med mindst 50 % korrekt besvarelse. Delprøve c) skal være bestået.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De eneste tilladte hjælpemidler er en lommeregner, molekylbyggesæt samt lærebogen Second edition af "Selected Chapters From Chemistry, 4th. Ed., C. E. Housecroft and E. C. Constable, Pearson. De første 30 minutter af eksamen er dog helt uden hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 3
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 64
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 103
 • Total
 • 206