Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Anvendt matematik for kemikere (AnvMatKem)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Solvejg Jørgensen (7-75716e78676c6942656a676f306d7730666d)
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB13004U

Engelsk titel

Applied Matematics for Chemists (AnvMatKem)

Kursusindhold

Grundlæggende matematiske metoder anvendt på kemiske problemstillinger. Kurset er emnemæssigt delt op i tre delområder i forlængelse af hinanden.

Modul 1:
Relevante funktioner af flere variabler i kemi og deres total og eksakt differential undersøges. Første ordens differentialligninger bruges til at beskrive kemisk reaktionskinetik. Anden ordens differentialligninger benyttes til at undersøge den harmoniske oscillator og den kvantemekaniske beskrivelse af partiklen i en boks.

Modul 2:
Lineær algebra: Vektorer og matricer, løsning af lineære ligningssystemer, permutationer og determinanter, bestemmelse af egenvektorer og tilhørende egenværdier for matricer. I denne model ser vi også, hvor lineær algebraen bruges i kemi. Bestemmelse af egenværdi og egenvektorer belyses af Hückel teori.

Modul 3:
Interpolationsmetoder og statistik diskuteres og vi anvender dem på kemiske problemstillinger.

Målbeskrivelse

Kurset overordnede formål er at anvende matematik på kemiske problemstillinger. Når den studerende er færdig forventes den studerende at kunne

Viden:
- beskrive simple problemstillinger indenfor kemi ved hjælp af matematik,
- opskrive og reformulere simple matematiske modeller,
- udvise overblik over grundlæggende matematiske begreber og teorier,
- udvise overblik over grundlæggende begreber indenfor statisktisk databehandling.

Færdigheder:
- bearbejde og analysere data,
- udføre grundlæggende udregninger med matricer og vektorer,
- anvende en række grundlæggende beregningsmæssige teknikker til kemiske problemstillinger.

Kompetencer:
- analysere simple problemstillinger indenfor kemi med en matematisk indgangsvinkel,
- analysere et datamateriale med statistiske modeller og fortolke resultaterne.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Indholdet af KemiU1, KemiO og MatIntroKem forudsættes bekendt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisning i 9 uger. Der veksles mellem forelæsninger, teoretiske øvelser, computerøvelser og selvstændigt arbejde.
Modul 1: Undervisningsugerne 1, 2, 3
Modul 2: Undervisningsugerne 4, 5, 6
Modul 3: Undervisningsugerne 7, 8, 9
Hvert undervisningsmodel afsluttes med en rapport og en 60 minutters multiple choice prøve.
Arbejdet på rapporter udføres til dels i regnetimerne.
Undervisningen tilrettelægges efter at de studerende har egen bærbar PC.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Bliver oplyst på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 16
Eksamen 3
Teoretiske øvelser 67
Projektarbejde 60
Forberedelse 60
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Løbende evaluering givet på baggrund af følgende to delelementer:
a) 3 rapporter i uge 3, 6 og 9. Rapporterne bedømmes enkeltvis med points fra 0 til 10. Ikke-afleverede rapporter giver 0 point. Hvis man ikke har opnået sammenlagt mindst 50 % af de mulige points i rapporterne, er kurset ikke bestået.
b) 3 skriftlige multiple choice-prøver på 60 minutter i uge 3, 6 og 9, der bedømmes med points fra 0 til 10. Hvis man ikke har opnået sammenlagt mindst 30 % af de mulige points i multiple choice-prøverne, er kurset ikke bestået.

Præsentationer i (a) og (b) indgår med lige vægt i karakterfastsættelsen.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Til multiple choice-prøverne er lommeregner og computer ikke tilladt, hvorimod lærebog og noter er tilladte.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Efter kurset skal den studerende kunne:
- opstille og løse koblede differentialligninger for kemiske reaktioner og problemstillinger,
- differentiere og integrere funktioner af flere variable relevante for kemien samt bestmme og analysere ekstremumspunkter og rødder,
- undersøge, klassificere og løse lineære ligningssystemer,
- beregne determinanter,
- regne med, invertere, finde egenværdier og egenvektorer for og diagonalisere matricer,
- opstille matricer for lineære afbildninger og for lineære transformationer af vektorrum,
- anvende og vurdere forskellige interpolationsmetoder,
- analysere et datamateriale ved statistiske modeller og fortolke resultaterne.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmer

Reeksamen

Utilstrækkelige delelementer i (a) genafleveres. Hvis man har opnået sammenlagt mindst 50 % af de mulige points i rapporterne, er der ikke mulighed for genaflevering.

Utilstrækkeligt delelement (b) afløses af en skriftlig multiple choice-prøve på 180 minutter uden censur. Denne prøve erstatter hele delelementet.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende