Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Uorganisk kemi 1 (KemiU1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Anders Rørbæk Døssing (7-677276766c716a43666b6870316e7831676e)
 • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB13003U

Engelsk titel

Inorganic Chemistry 1 (KemiU1)

Kursusindhold

Struktur og opbygning af det periodiske system, aufbau-princippet, elektronkonfigurationer, periodicitet, metal-, kovalent- og ionradius. bølgefunktioner, kvantetal, atomorbitaler, Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, oktetregel, kovalent- og ionbinding, bindingsenergi, elektronegativitet, dipolmoment, Lewisstruktur, molekylers rumlige opbygning, ioniseringsenergi, atomiseringsenergi, elektronaffinitet, støkiometriske beregninger, uorganisk kemisk nomenklatur, syre/base-ligevægte, oxidationstrin, redoxreaktioner, elektrokemi, grundlæggende kemi af ikke-metaller, indledende kvantitativ analyse, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr.

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte ikke-metallers kemi
 • den naturlige udbredelse samt anvendelsen af vigtige uorganiske ikke-metalforbindelser, herunder industrielle fremstillingsmetoder for sådanne

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • betjene simpelt analytisk kemisk udstyr og udføre volumetriske analyser med en rimelig nøjagtighed
 • udføre støkiometriske beregninger og omregne forskellige koncentrationsangivelser til hinanden
 • opskrive Lewisstrukturen for et molekyle
 • afstemme reaktionsligninger
 • anvende aufbau-princippet, herunder Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, til at bestemme elektronkonfigurationen for grundtilstanden for et atom
 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • opskrive og anvende Nernst’s ligning på simple redoxsystemer herunder beregne en ligevægtskonstant ud fra relevante standardelektrodepotentiale

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • redegøre for betydningen af kvantetallene n, l, ml og ms
 • forklare den rumlige form og udstrækning af atomorbitaler i relation til kvantetallene n, l og ml
 • diskutere periodiciteten for grundstoffernes fysisk-kemiske egenskaber
 • relatere et grundstofs elektronkonfiguration i grundtilstanden til dets mulige oxidationstrin
 • diskutere begrebet elektronegativitet
 • forudsige og forklare enkle uorganiske forbindelsers rumlige opbygning ved hjælp af VSEPR
 • opstille relevante udtryk for syre/base-ligevægte og beregne koncentrationen af de involverede species

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Kemi og fysik svarende til gymnasiets B-niveau samt matematik svarende til gymnasiets A-niveau.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i matematik

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
På enkelte hold kan regneøvelser eller laboratorieøvelser ligge uden for skemagruppen
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

videoforelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der henvises til Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
E-læring 5
Teoretiske øvelser 48
Praktiske øvelser 32
Eksamen 4
Forberedelse 117
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
a. Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn (vægtes 60 %)
b. 7 skriftlige afleveringsopgaver (1 ugentlig i undervisningsuge 2-8). Kun bedømmelsen af de 5 bedste afleveringsopgaver tæller med i den samlede bedømmelse (vægtes 40 %)
c. 4 laboratorieøvelser (bestået/ikke bestået)

Delprøve a) skal være bestået med mindst 50 % korrekt besvarelse. Delprøve c) skal være bestået.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

De eneste tilladte hjælpemidler er en lommeregner samt lærebogen Second edition af "Selected Chapters From Chemistry 4th. Ed., C. E. Housecroft and E. C. Constable, Pearson.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn. Hjælpemidler som ordinær eksamen. Der kan ikke ses bort fra krav om bestående laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen det kommende studieår. 
Godkendte laboratorieøvelser er gyldige i 2 år og kan genbruges ved sygdom eller reeksamen. 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende