Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Almen og uorganisk kemi (AlmUorg)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Anders Hammershøi (6-63706667747542656a676f306d7730666d)
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB11004U

Engelsk titel

General and Inorganic Chemistry (AlmUorg)

Kursusindhold

Struktur og opbygning af det periodiske system, oktetregel, Lewisstruktur, VSEPR, udvalgte grundstoffers kemi i vandig opløsning, støkiometriske beregninger, uorganisk-kemisk nomenklatur, syre/base-, opløseligheds- og kompleksdannelsesligevægte, redoxreaktioner og elektrokemi, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:
• Det periodiske System, elektronstruktur,  tilstandsformer, kemisk struktur, elektrokemi, kvalitativ og kvantitativ beskrivelse af ligevægte
• grundtræk af udvalgte metallers og ikke-metallers kemi i vandig opløsning
  
Efter kurset har den studerende færdigheder i at:
• anvende Aufbau-princippet, herunder Hunds regel og Pauli's udelukkelsesprincip, til at bestemme elektronkonfigurationen for grundstilstanden af et atom
• opskrive Lewis-strukturen for et molekyle
• anvende danske regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
• afstemme reaktionsskemaer og udføre støkiometriske beregninger
• opstille relevante udtryk for ligevægte, herunder syre/base-, opløseligheds- og kompleksdannelsesligevægte, samt på baggrund heraf beregne koncentrationen af involverede species
• opskrive og anvende Nernst's ligning på simple redoxsystemer, herunder beregne en ligevægtskonstant ud fra relevante standardelektrodepotentialer
• betjene simpelt analytisk-kemisk udstyr og udføre volumetriske analyser med rimelig nøjagtighed
• anvende relevante personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:
• gøre rede for de enkelte grundstoffers elektroniske struktur og placering i det periodiske system
• forudsige, beskrive og forklare enkle uorganiske forbindelsers rumlige opbygning
• skitsere grundtrækkene af en række udvalgte grundstoffers kemi i vandig opløsning
• gøre rede for og sammenligne kemiske og fysiske egenskaber af udvalgte grundstoffer og disses kemiske forbindelser

Anbefalede faglige forudsætninger

MatIntroKem eller tilsvarende

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
Kurset kan have undervisning uden for sin skemagruppe, men kan kombineres med et kursus i en vilkårlig skemagruppe. Kontakt kursets kontaktperson herom.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Oplysning om lærebog, øvelsesvejledning og noter meddeles på Absalon-siden.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 16
Teoretiske øvelser 28
Praktiske øvelser 28
Eksamen 4
Forberedelse 130
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Eneste tilladte hjælpemiddel er lommeregner. Den første del (op til 1 time) af eksamen er helt uden hjælpemidler.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte laboratorieøvelser, og studerende skal derfor følge kurset igen det kommende studieår såfremt de mangler at opfylde 1. del af kravet. Har de studerende bestået 1. del af kravet men ikke 2. del, skal de aflevere 5 hjemmeopgavesæt senest to uger før reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende