Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Forskningspraktik i kemi (ForskPrak)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 , Blok 2 , Blok 3 og Blok 4
Kurset udbydes i alle blokke samt sommerblokken.
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Solvejg Jørgensen (7-75716e78676c6942656a676f306d7730666d)
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB10005U

Engelsk titel

Research Practice in Chemistry (ForskPrak)

Kursusindhold

Teoretisk og/eller eksperimentelt projektarbejde.

Fagområdet for projektet er kemi.

Kurset er projektorienteret, du skal finde en vejleder og et projekt inden du tilmelder dig kurset.  Det er dit ansvar at finde en vejleder og aftale et projekt med ham/hende.

Hvis du tilmelder dig "forskningspraktik i kemi" i undervisningsperioden 5+1+2 skal du vælge en vejleder og et projekt inden 1. juni.Hvis du tilmelder dig "forskningspraktik i kemi" i undervisningsperioden 3+4+5 skal du vælge en vejleder og et projekt inden 1. november.
Navn på vejleder samt projekttitel skal sendes til Solvejg Jørgensen (Solvejg@chem.ku.dk)

 

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:
- en fagligt afgrænset problemstilling
 

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:
- finde den for projektets relevante kemiske litteratur

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:
- udføre et mindre teoretisk eller praktisk projekt
- dokumentere det udførte arbejde i form af en velstruktureret projektrapport

Anbefalede faglige forudsætninger

Indholdet at kurserne KemiO, KemiU1, KemiU2, MatIntroKem, AnvMatKem, AnvSpek, KemiBin, FysKem1 og FysKem2, eller tilsvarende kurser fra Nanoscience BSc uddannelse forudsættes bekendt og bestået.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Problembaseret undervisning og individuelt arbejde.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Projektarbejde 205,5
Eksamen 0,5
Total 206,0

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Senest en uge før afslutningen af blokkens eksamensperiode afleveres en projektrapport. Ved manglende eller for sen aflevering gives karakteren ”udeblevet”. Ved rettidig aflevering afholdes i blokkens eksamensperiode en afsluttende 30 minutters individuel mundtlig eksamen uden forberedelse baseret på projektrapporten. Eksamen indledes med et 10-20 minutters oplæg fra eksaminanden, hvorefter eksaminator og censor stiller spørgsmål i projektets område.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelsen omfatter både faglige og formidlingsmæssige aspekter, herunder den studerendes stave- og formidlingsevne.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Revideret rapport kan afleveres i forbindelse med reeksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende