Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Videregående uorganisk kemisk syntese (VidUorgSyn)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Høgni Weihe (5-7d6b6f6e6b46696e6b7334717b346a71)
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB10004U

Engelsk titel

Advanced inorganic chemical synthesis (VidUorgSyn)

Kursusindhold

Selvstændig planlægning og udførelse af uorganisk syntesearbejde ud fra forskrifter i faglitteraturen. Vurdering af sikkerhedsmæssige og miljømæssige aspekter ved arbejdet.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus har den studerende viden om og kendskab til simple og avancerede enhedsoperationer og synteseteknikker, og hvorledes disse anvendes i forbindelse med syntesearbejde.

Efter endt kursus har den studerende færdigheder i at betjene laboratorieudstyr, at arbejde sikkert i et laboratorium, samt at anvende relevant elektronisk baseret informationssøgning.

Efter endt kursus har den studerende kompetencer til:
- at læse og fortolke præparative synteseforskrifter fra dansk og fremmedsproget faglitteratur
- selvstændigt at udarbejde risikoanalyser forbundet ved syntesearbejdet
- selvstændigt at modificere en forskrift og fremgangsmåde under hensyntagen til de aktuelle rammer, tilgængelige udgangsstoffer og det tilgængelige udstyr
- selvstændigt at vurdere hvilke termodynamiske samt fysisk-kemiske data der er relevante for syntesearbejdet.

Anbefalede faglige forudsætninger

Indholdet af KemiU1, KemiU2, KemiO, KemiBin og AnvSpek forudsættes bekendt

Formelle krav

KemiU1, KemiU2 og KemiO skal være bestået

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Høgni Weihe og Stergios Piligkos

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Laboratoriearbejde. I forbindelse med synteseopgaverne afleveres uddybende rapporter. I sidste halvdel af blokken anvendes tiden til en større sammenhængende synteseopgave. Alle rapporter indeholder relevante observationer samt en uddybende diskussion af relevansen af alle operationer, kemisk og fysisk natur af udgangsstoffer, produkter og biprodukter.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 136
Praktiske øvelser 276
Total 412

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Bedømmelsen baseres på otte opnåede eksperimentelle resultater (stoffer) samt tilhørende afleverede rapporter. Envidere skal en (1) uddybene rapport alfleveres. Alle ni rapporter samt ekperimentelle resultater (stoffer) vægtes lige.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere

Reeksamen

Hvis alle ekperimenter er udført, men en eller flere rapporter er afleveret for sent, er reeksamen en aflevering af manglene rapporter og stoffer.

Hvis nogen af eksperimenterne ikke er udført skal disse udføres næste gang kurset er udbudt, og de manglene rapporter of stoffer skal indleveres
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende