Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Uorganisk kemisk syntese (UorgSyn)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Høgni Weihe (5-7a686c6b6843666b6870316e7831676e)
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB10003U

Engelsk titel

Inorganic Chemical Synthesis (UOrgSyn)

Kursusindhold

Planlægning og udførelse af uorganisk syntesearbejde ud fra forskrifter i faglitteraturen, herunder vurdering af sikkerheds- og miljømæssige aspekter ved arbejdet.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus har den studerende viden om og kendskab til simple enhedsoperationer, og hvorledes simple synteseopgaver sammenstykkes af sådanne.

Efter endt kursus har den studerende færdigheder i at betjene almindeligt laboratorieudstyr, at arbejde sikkert i laboratoriet samt at anvende relevant elektronisk baseret informationssøgning.

Efter endt kursus har den studerende kompetencer til at læse og fortolke præparative synteseforskrifter fra dansk og fremmedsproget litteratur, at udarbejde risikoanalyser herunder foretage substitutionsovervejelser og deraf nødvendige fremgangsmådeændringer. Ligeledes har den studerende kompetencer til at modificere en forskrift til aktuelle fysiske rammer samt tilgængeligt udstyr.

Anbefalede faglige forudsætninger

Indholdet af KemiU1, KemiU2, KemiO, KemiBin og AnvSpek forudsættes bekendt

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Høgni Weihe og Stergios Piligkos

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
Skemagruppe efter eget valg. Laboratoriet er åbent alle dage kl. 9-17. På denne måde tages hensyn til de studerendes andre undervisningsaktiviteter.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Laboratoriearbejde.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Udleverede og selvfremskaffede synteseforskrifter.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 138
Forberedelse 68
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Bedømmelsen baseres på otte opnåede eksperimentelle resultater (stoffer) samt tilhørende afleverede rapporter. Afleveringerne vægtes lige i bedømmelsen.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
flere bedømmere

Reeksamen

Hvis alle ekperimenter er udført, men en eller flere rapporter er afleveret for sent, er reeksamen en aflevering af manglene rapporter og stoffer.

Hvis nogen af eksperimenterne ikke er udført skal disse udføres næste gang kurset er udbudt, og de manglene rapporter of stoffer skal indleveres

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende