Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksperimentelt kursus i almen kemi (EksAlmKem)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Klaus Bechgaard (4-7071676a45686d6a7233707a336970)
  • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEB10001U

Engelsk titel

Experimental Course in General Chemistry (EksAlmKem)

Kursusindhold

Eksperimentelle øvelser i kemi i vandige øpløsninger, stofidentifikation og rotationsøvelser i kinetik, ekstraktion, kromatografi , indledende sikkerhedskursus

Målbeskrivelse

Kompetencer
• demonstrere god laboratoriepraksis og evne til at vurdere sikkerhedsaspekter ved arbejde i et kemisk laboratorium 
• tolke en øvelsesforskrift (vejledning) og sætte sig ind i anvendelsen af beskrevet laboratorieudstyr samt udføre det beskrevne eksperimentelle forløb 

Færdigheder
• anvende kvantitative laboratoriemetoder til massebestemmelse (vejning) og væskerumfangsmåling (pipettering, titrering) foruden pH-bestemmelse og spektrofotometri samt kvalitativt vurdere fejlkilder 
• anvende kvalitative laboratoriemetoder til analyse for bestemte kemiske forbindelser eller grupper af kemiske forbindelser
• Indledende risikovurdering
• planlægning og evaluering af eksperimenter og rapportskrivning. 

Viden
kinetik, ekstraktion, kromatografi, stofidentifikation 

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
1A, 1B eller 1C efter den studerendes eget valg
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Eksperimentelle øvelser samt enkelte forelæsninger, 2 x 4.5 timer pr uge i 6 uger

Kapacitet

max 10

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Angives på absalon siden

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 54
Forberedelse 146
Forelæsninger 6
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
80% fremmøde med aktiv deltagelse samt godkendelse af ni rapporter som vægtes lige.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere

Reeksamen

Godkendte dele af den ordinære eksamen gentages ikke. Ikke godkendt fremmøde erstattes af en 30 min. mundtlig prøve. Ikke godkendte rapporter genafleveres senest en uge før eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende