Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Nanotermodynamik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Kurt Valentin Mikkelsen (3-6e706c43666b6870316e7831676e)
 • Kemisk Institut
Kursusnummer: NKEA06009U

Engelsk titel

Nanothermodynamics

Kursusindhold

Teorien for de statistiske mekaniske og termodynamiske begreber indføres med særligt henblik på anvendelser indenfor nanoteknologi. Kurset tager sit udgangspunkt i den statistiske mekaniske formulering af den klassiske termodynamik, hvorved de vigtigste begreber, såsom entropi og temperatur defineres. Herefter omhandler kurset Boltzmann fordelingen og de forskellige fri energier. Desuden vil dynamiske aspekter, såsom diffusion, Brownsk bevægelse og kemiske reaktioner, også blive behandlet.

Målbeskrivelse

 • Viden:Fysisk-kemi viden indenfor områderne: termodynamik, kemisk ligevægt, elektrokemi, transportligninger for gasser og væsker, kolligative egenskaber samt kemisk kinetik.
   
 • Færdigheder: 
 • Anvende statistisk mekaniske og termodynamiske metoder på kemiske problemstillinger.
 • anvende, udlede og vurdere dynamiske aspekter af statistiske mekaniske og termodynamiske problemstillinger
 • anvende, udlede, vurdere og analysere de statistisk mekaniske og termodynamiske begreber såsom entropi, temperatur, termisk ligevægt, fordelingsfunktioner, tilstandssummer, Gibbs fri energi, kemisk potential, entalpi og varme, kemiske reaktioners termodynamik, kemisk ligevægt, ligninger for idealgas samt transport processer
   
 • Kompetencer:
 • Beskrive og anvende statistisk mekaniske og termodynamiske metoder til løsning af forelagte kemiske problemer.
 • forklare, vurdere og analysere Boltzmann fordelinger og de forskellige fri energier og
 • argumentere for og vurdere brugen af klassisk termodynamik ud fra den statistiske mekanik
 • argumentere for og vurdere sammenhængen mellem tilstandsfunktioner og målbare størrelser,

Anbefalede faglige forudsætninger

Kendskab til MatIntro, NanoF1 og NanoF2

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Jan H. Jensen + Kurt V. Mikkelsen

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser, opgaveaflevering

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet angives på kursets hjemmeside

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 48
Teoretiske øvelser 28
Eksamen 4
Forberedelse 126
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere

Reeksamen

Ændres til mundtlig eksamen hvis 10 eller færre tilmeldte. For at kunne indstille sig til re-eksamen skal syv regneøvelser indleveres skriftligt og godkendes.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende